Adam Viktora

Adam Viktora

Varhaník a dirigent / Narodil se v roce 1973 v Plzni. Vystudoval AMU v Praze. V roce 2000 založil soubor Ensemble Inégal a od roku 2007 pořádá Český varhanní festival. Od roku 1998 vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a od roku 2007 také hudební teorii na Pražské konzervatoři. Jako umělecký vedoucí souboru Ensemble Inégal s ním natočil několik CD s díly českých barokních hudebních skladatelů, zvláště Jana Dismase Zelenky.

Nestejný soubor Ensemble Inegal

Inegal znamená v hudební terminologii zahrát jednoduchý, až fádní notový zápis s rytmickým a dynamickým výrazem, nápaditě. Prostě zahrát stejné noty tak, aby zněly „nestejně“, což je konec konců přesný …