Jak to bylo a je s náboženstvím

Pravda je rozhodujícím a konečným kriteriem veškerého lidského počínání. T. G. M. Kde je život, je i různost, a to jistě platilo i pro pravěké a starověké lidské skupiny a …

Babiš ví

Babiš ví, co všechno naši voliči odpustili Klausovi, Železnému, Zemanovi a komunistům. Jak jsme byli poškozeni protektorátem, třetí republikou, padesátými léty a normalizací, lze nejsnadněji uvidět a pochopit, když se …

Srovnávejme se s Masarykem, jací se ukážem?

Do nemasarykovské doby svědectví o charakteru. Nebude konce běd, dokud se vládci nestanou filosofové nebo vládcové filosofy. Platon Kdo a kým byl Tomáš Garrigue Masaryk, kdysi nazývaný „The Great Old …

Uměřenost k imigrantům?

Dejte lidem modlu a dav se pohne jako jeden muž. Uměřenost hlásali už starověcí zakladatelé filosofie a theologie, kromě jiných Konfucius, Buddha a Sókratés. Hlásali ji též naši obroditelé Palacký, …

Proč nepřijde nová „nová vlna“

Time is money. Když jsem v devadesátých letech podnikal, jeden můj známý mi řekl: „Kamaráde, moc se honíš!… I podnikatel přece potřebuje cosi jako velké myšlenky… Musí se občas zastavit, …

Pan čistý

Kdy členové a voliči ANO konečně procitnou? Od listopadu se to opakuje jako na kolovrátku: každá nově úspěšná politická strana se tváří jako čistá, že jí jde o boj proti …

Potřebujeme idejí,

„…Chci upozornit na zajímavý přístup k uchopení současného světa v masarykovské interpretaci, tak jak jej představil Bohumil Sláma ve dvou pracích, jež obě vydalo nakladatelství Atelier 89 (2017). Jde především …

Nejdůležitější vzkaz Miloše Formana

V neděli ráno mi volala má „kdysi milovaná“ žena: „Honem si pusť televizi… je tam úžasný pořad o Formanovi!“. Televizi jsem si nepustil, protože jednak jsem měl rozdělanou práci, kterou …

Zemanova vlastizrádná politika

Kdyby mi někdo řekl, že mé přání odvolat Zemana z funkce prezidenta není nic jiného než zbožné „přání otcem myšlenky“, na jedné straně bych souhlasil, na druhé straně bych to …

Jít spolu?

Jak se všeobecně uznává, politiku nejlépe charakterizují dvě hlavní dimenze: vodorovná pravolevá (a ať se to dnes mnohdy popírá, stále silně existuje, už jen proto, že je víceméně věčná) a …

Autokrati proti novinářům

Ne každý ví, že Karel Havlíček, Masarykův vzor demokratického žurnalisty, byl nejen básníkem a novinářem, ale též politikem. Masaryk o něm napsal: „Myslím, že každý Havlíčkův pozornější čtenář musí být …

Svorně všichni proti Masarykovi

V letošním roce, po necelých třiceti letech od Listopadu 89 a v roce stoletého výročí založení „Masarykova“ Československa, se to jeví jako obzvlášť nepochopitelné: stýskáme si, že našim politickým stranám …

Tak jsem podle Zemana už i já „blbec“

Ne že by mi příliš vadilo slovo blbec (sám si tak občas také říkám), ale vadí mi, když tento mírný vulgarismus a nemírnou nálepku použije někdo neopodstatněně. Silně mi vadí, …

Poznámky k „nemasarykovské době“ II.

Masarykův odkaz není neuaktuální, neurčitý, mlhavý a vzdálený realitě. Naopak. Nabádá nás k radikální proměně společnosti, která se ocitla v krizi, podobně jako celá euroamerická civilizace. Jak? Cituji: „Braňte pravdu, …