Poznámky k „nemasarykovské době“ II.

Masarykův odkaz není neuaktuální, neurčitý, mlhavý a vzdálený realitě. Naopak. Nabádá nás k radikální proměně společnosti, která se ocitla v krizi, podobně jako celá euroamerická civilizace. Jak? Cituji: „Braňte pravdu, …

Poznámky k „nemasarykovské době“

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová (nar. 1927) je mým dnes již dlouholetým ideovým guru. Je to pedagožka a filosofka, bývalá (samozřejmě polistopadová) děkanka Pedagogické fakulty MU, a je to naprosto výjimečná …

Proč demokracie není jen diskuze

Rád i nerad dodnes vzpomínám na bouřlivé diskuze, které se vedly v letech 1968 a 1969 v přeplněné aule mé almy mater, brněnské filosofické fakulty. Vystupovali tam naši učitelé (byť …

Jakého formátu je Jiří Drahoš

Nemohu nezačít malým příběhem, neboť ho dodnes nosím v sobě a je přinejmenším zajímavý: Jeden z mých celoživotních přátel, přestože emigrant žijící od roku 1970 v USA, přijel někdy v …

Proč se nám špatně obchoduje

Každý ví, co znamená dobrá značka. Že zboží od renomovaného výrobce může mít i mnohonásobně vyšší cenu než od nerenomovaného nebo neznámého. Málo se ovšem myslí na to, že je …

Bratříčku, nezavírej oči

Teprve před nedávnem, když jsem podruhé zhlédl televizní pořad o Karlu Krylovi, jsem si uvědomil, jak velký to byl básník. Že nebyl „jen“ písničkářem, je vidět z jeho textů. Stačilo …

Vypadá rozvážný, ve skutečnosti zpomaluje

Masaryk kdysi napsal o císaři Franzi Josefovi I., že když vyvolal 1. světovou válku, dobře věděl, co dělá, přestože už byl dementní. Jak tomu bylo s demencí našeho protektorátního prezidenta …

Nevím, co jistě nevím

Když jsem slyšel všechny ty polopravdy a nepravdy, kterými se naši politici oháněli před volbami (a nepochybně se budou ohánět dál), připomněl jsem si Comta a jeho pozitivismus. A též …

Demokraté všeho Česka, spojte se!

Jako všichni, kdo vyrostli za komunistické totality, to v sobě stále nosím, i přes vnitřní odpor, který to ze mne vypuzoval: „Proletáři všech zemí, spojte se!“ Což o to spojování, …

Je na co nadávat, ale jak?

Protestovat, zejména proti zavedeným stranám, je nyní „in“, a nejen u nás. Ne vždy je v tom ovšem jasno. Protestní či kritizující strany jsou v podstatě trojí: ty, které to …

Zaříkávání bolesti a neskutečný člověk

Když roce 1970 vyšla Janovova kniha The Primal Scream (Primární, resp. Prvotní výkřik), stala se okamžitě bestsellerem, který po celé Americe vzbudil bouřlivé, kladné i záporné reakce. Matka jedné americké …

Léčba společnosti

Je neuvěřitelné, že ‚terapie společnosti‘ je na rozdíl od psychoterapie a psychopatologie dodnes nerozvinutá. Je to selhání, snad až zrada sociologů, politologů, psychologů a religionistů, neboť by snad mělo jít …

Nová víra

Všechna úspěšná náboženství se prosadila a udržela hlavně proto, že lidem přinášela naději na lepší život. Naši dávní předkové žili trvale v menším nebo větším napětí, neboť jednak museli neustále …

Vedení společnosti

Politik může říkat pravdu a žít v souladu se svým svědomím. Václav Havel Neomodernismus, podobně jako osvícenství a modernismus, připisuje všeobecnému vzdělání mimořádný význam. Zastává též názor, že potenciálně nejvlivnějšími …

Člověk se rodí jakoby předčasně

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Johann W. Goethe Pedagogiku neomodernismu chápu v širokém smyslu jako výchovu člověka rodinou, školou a společností ke vzdělané a harmonické osobnosti. Primární úlohu …