Dušiček

Ti, kteří hřáli nás, ti, jež jsme potkávali, se nyní scházejí na naše pěšiny, ti, kteří zemřeli, své nesou staré žaly a usedli by rádi na práh hostinný. Snad upomínají …