Ušpiněni životem

Renesanci si běžně idealizujeme. Pozorovat a vidět není totéž. Pozorovat znamená vnímat chování a detail. Celek uniká. Vidět znamená vnímat a chápat celek s určitým odstupem a bez skrytých úmyslů. …

Mým domovem je celý svět I.

Kde jinde než v Istanbulu číst knihu kosmopolity Burckhardta; rušné okolí jen prohloubilo vlastní prožitek z četby. Jacob Burckhardt (1818 – 1897) vystudoval teologii v Basileji, později v Berlíně historii, …