Čapka nezabili Němci, ale Češi

Vítězství všech rozměrů života. Ferdinand Peroutka napsal během svého exilu ve Spojených státech amerických stovky článků, komentářů, projevů a úvah. Jednu věnoval také blízkému příteli Karlu Čapkovi. Osmdesáté výročí jeho …

Kdo je a kdo není gentleman?

Program časopisu vysílaného vzduchem RFE a proroctví. Snad ještě nikdy nedal národ národu takový dar. Jestliže, jak tomu ve skutečnosti jest, tato rozhlasová stanice byla vybudována z peněz, které věnovalo …

Lže se

Rozmach lhavosti ukazuje na ochablost. V našem veřejném životě začíná to důkladně smrdět lží. Veřejně činní lidé si zvykli brát lež na svědomí s docela lehkým srdcem. Kde se vzmáhá …

Jací jsme

Otázka naší národní povahy stala se v říjnu r. 1918 obzvláště aktuální. Není pochyby, že osudy tohoto státu nedají se trvale zabezpečiti sebe skvělejšími aliancemi politickými a že jsou konec …

Krise manželství?

Podle některých množících se známek lze souditi, že staré zřízení manželství pomalu přestává být samozřejmostí a že kráčí vstříc době, v níž bude musiti býti zase znovu dokázáno. Ozývá se …

Pryč s …. a co potom?

Mezi pokřiky, které se nyní rozléhají nad touto nešťastnou zemí, nechybí ovšem: pryč s humanitou! Volá se to tak silně, jak je kdo právě při hlase. V podstatě rovná se …

Politická role senátu

Několik citací z článku Ferdinanda Peroutky z 24. ledna 1924, který si lze přečístv našem archivu. ,,Předpokládejme, že by někoho napadlo zeptati se pana ministerského předsedy Švehly na to, v …

Lže se

V našem veřejném životě začíná to důkladně smrdět lží. Veřejně činní lidé si zvykli brát lež na svědomí s docela lehkým srdcem. Kde se vzmáhá takový mrav, je ovšem těžko …

Vůdce odchází…

Dnešní kandidáti na prezidenta se patrně nevyhnou poměřování s T.G.M. K tomu odkazujeme prostřednictvím několika citací z článku Ferdinanda Peroutky (18. prosince 1935) – čtěte celé v našem archivu. (…) …