Slovo běží světem, slovo nejsou kecy

Dejme se do práce, aby Bible nezůstávala jen na policích v knihovnách obklopena dalšími svazky, které ji vykládají … a tomu by měly sloužit veškeré akademické příspěvky a publikované svazky. Jsou …

Novoroční předsevzetí papeže Františka

nepomlouvej dojídej udělej si čas na druhé vybírej si prostší věci potkávej se s „chudými na těle“ přestaň soudit druhé buď přátelský k těm, s nimiž nesouhlasíš bez závazky tak …

Městu a světu

Boží tvář je konkrétní lidská tvář. Nikoli tvář anděla, nýbrž člověka, narozeného v určité době a na určitém místě. Takto nám Boží Syn svým vtělením ukazuje, že spása vede skrze …

Jak prosí žebráci o záchranu

Kdesi mimo sféru úspěchu, známostí a vlivu se dějí věci. Podívejme se na tři činy Ježíšovy v evangeliu. První. Odchází vprostřed dne. Opouští zástup ve chvíli úspěchu, kdy byl oslavován …

Bacha na premianty ve ctnostech

Z nedávného kázání papežova o pokrytectví vychází tohle varování, které zajisté nemíří jen na jistého mosignora Piťhu: „Dávejte si pozor na rigidní lidi. Chraňte se křesťanů – ať již laiků, …

Peníze se vydělávají penězi?

Odmítám oddělování ekonomiky od rozvoje kultury, do níž patří. Finanční a hospodářský deník Il Sole 24 ore publikoval 7. září rozhovor s papežem Františkem, který vedl Guido Gentili. Italský finanční …

Co je hanět člověka?

Papež František při nedávné ranní mši v kapli Domu sv. Marty komentoval evangelium (Mt 5,20-26), kde stojí: »Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby …

Hukot ducha mění realitu

Svatodušní homilie papeže. Seslání Ducha svatého a Letnice se v prvním čtení dnešní liturgie přirovnávají k „hukotu, jako když se přižene vichřice“ (Sk 2,2). Co nám říká tento obraz? Vichr …

Dvě gesta, dvě přikázání

Při Poslední večeři se Ježíš rozloučil s učedníky obsáhlou a krásnou promluvou, před níž učinil dvě ustanovující gesta. Tato gesta byla určena učedníkům i budoucí církvi a tvoří základ jejího …

Radost někoho rozčiluje

Ježíš vchází do Jeruzaléma. … Z celého evangelního vyprávění je zřejmé, jak radost, kterou působí Ježíš, někoho obtěžuje, ba rozčiluje. Ježíš vstupuje do města obklopen svým lidem za zpěvu písní …

Nedělat si ze své duše tržnici

Evangelium této III. neděle postní nám v Janově podání předkládá událost vyhnání prodavačů z jeruzalémského chrámu (Jan 2,13-25). Ježíš učinil toto gesto důtkami z provazů, zpřevracel stoly a řekl: »Nedělejte …

Nepohodlný Ježíš

Po slavnosti Ježíšova Narození slavíme narození pro nebe svatého Štěpána, prvomučedníka. Třebaže by se na první pohled mohlo zdát, že oba svátky nic nespojuje, ve skutečnosti mezi nimi existuje velmi …

Nehledat pocty, autoritu ani nadřazenost

Drazí bratři a sestry, dobrý den! Dnešní evangelium (Matouš 23,1-12) se odehrává během posledních dnů Ježíšova života v Jeruzalémě. Dnů plných očekávání a také napětí. Na jedné straně Ježíš přísně …