Pavlína Havlová

Pavlína Havlová

Editorka Přítomnosti / Narozena v roce 1976 ve Vlašimi. Studovala orální historii na Fakultě humanitních studií UK. Ráda oživuje vzpomínky na to, co je už nenávratně pryč. V rozhovorech se snaží zrcadlit životní příběhy lidí, kteří se nebojí žít. Cesta po Yucatanu ji utvrdila v tom, že každý člověk má obrovskou moc změnit naši planetu k lepšímu.

Proč To komentovat?

Vydavatel Přítomnosti M. J. Stránský se ke spálení červených trenýrek na Hradě sice vyslovil poněkud expresivně, jeho glosa však plně koresponduje s úvahou, kterou jemnější formou vyjádřil na svém blogu …

Republika odtržená od víry

Rozhovor s Evou Křížovou-Dobiášovou, první čs. sportovní redaktorkou. Eva Křížová-Dobiášová (nar. 1933) se jako první žena stala sportovní redaktorkou. Začínala v Lidových novinách v roce 1951 jako elévka v pouhých …

Dělají z nás ovce

O pastevci Tomáši Frantovi jsme v Přítomnosti psali poprvé v článku „Štěstí přijde“[1]. Nyní přinášíme nový (dvoudílný) rozhovor o profesionálním pastevectví. P.H.: Naposledy jsme spolu mluvili před pěti lety. Co …

Přejeme Harrachovské stovce

Autorka se textem zdánlivě vyjadřovala k výsledkům prezidentské volby, víc však chtěla oslavit malé horské obce nacházející se v Orlických horách. V článku vyzdvihovala sílu a vůli těchto periferních obcí: …

Nerozum – ohrožená investigace

Obecně máme za to, že když investigativní novinář po něčem jde, tak se chce dostat k něčemu, co bylo veřejnosti dosud skryté. Máme za to, že je to schované tak …

Jedu tam rád – důležité

Počítačový program určený k automatické komunikaci s lidmi (tzv. chatbot) spatřil světlo světa poprvé v roce 2015, s jeho využitím v praxi se ale již setkáváme čím dál tím častěji. …

Bohatneme, izolujeme se a plazíme se

Jak se vás dotýká vražda slovenského novináře? Vražda mladého investigativního novináře na Slovensku a jeho přítelkyně je ohavný čin. Obzvláště, když reportér psal o machinacích firem, v nichž figurovali lidé …

Tam, kde teče Jizera

Tam, kde teče Kamenice,tam, kde teče Jizera,hodných lidí na tisíce,skoro žádný mizera. Jsou tu lidé dobří,pilní jako bobři.Velmi málo pobudů,tady asi pobudu. (Jára Cimrman) Poslední bezpečně zjištěné místo pobytu Járy …

Nebezpečí falešných jistot

Člověk v životě podvědomě stále hledá nějaké jistoty. Myslí, že jenom když bude mít o co se opřít, bude se mu žít lépe. Podobně když jde člověk k volbám, tak …

Příběhy 20. století,

šestnáctidílný dokumentární cyklus České televize, který vychází z projektu Paměť národa, představuje minulost více jako svědectví jednotlivých pamětníků než jako jednu jaksi objektivizovanou pravdu o minulosti, tedy složenou a učesanou …

Nadužívání návykových sedativ a hypnotik

je velmi vážný problém, upozorňuje ve svém článku (odkaz viz níže) konziliární psychiatr MUDr. Martin Konečný. Doktor Konečný poukázal článkem na dva základní problémy. Zaprvé na neexistenci dat, z nichž …

Vytváříme síťovost bez předsudků

Soukromý dopravce LEO Express dokáže provozovat železniční nebo autobusovou dopravu lépe než desítky let zavedené státní dráhy, říká Peter Köhler (45), ředitel společnosti LEO Express, a.s. Dále v rozhovoru vysvětluje, …

Být či nebýt k dispozici?

Svět rozdělují konflikty a války, k nimž dochází proto, že my lidé „jsme z různých epoch,“ říká Jakov Krotov v rozhovoru (viz odkaz níže). Podle Krotova nežijeme všichni v 21. …

Co má být prezident zač?

O spuštění internetové hry Prezident 21 (21. 12. 2016) jsme čtenáře informovali v rozhovoru s jejím tvůrcem matematikem Karlem Janečkem letos na jaře (viz odkaz níže). Internetová hra Prezident 21 …

„Jak může vládnout, kdo nemá rád lidi!“

O rakouské císařovně Marii Terezii (1717–1780) bylo napsáno bezpočet odborných i populárně-naučných publikací. Přináší kniha o životě Marie Terezie od nakladatelství Vitalis něco, co by už čtenář býval nečetl? Kniha …