A specialization in destruction

One of the mechanisms often used by the human psyche is displacement. What the mind does not want to accept, it displaces, pushes out to the subconscious, or outright denies …

Specializace: Ničení

Jedním z mechanismů psychického života člověka je vytěsnění. Co nechce vědomí přijmout, to vytěsní, zatlačí do nevědomí nebo vůbec popře. Namísto vytěsněného vzniká přání. Někdy není špatné udělat si v …