Jan Urban

Jan Urban

nezávislý publicista /

Není dobrého ďábla III

Motto: „Budete nejsilnějším prvkem v novém režimu. A já ten prvek budu vždy podporovat… Bude-li naše dohoda upřímná a čestná, pak budou komunisté a Beneš znamenat sílu, kterou nikdo nezdolá.“ …

Není dobrého ďábla II.

Část druhá – Diskuze o totalitě Není pozitivně směřujících totalit, jako není dobrého ďábla. Stačí, když dobře organizovaná skupina ovládne společnost strachem nebo nenávistí k jakkoliv definovanému nepříteli. V obou …

Normalizace 2012

Na jaře 1990 bylo už Občanské forum v troskách a listopadová „revoluce“ s ním. Jenom jsme to ještě nevěděli. A ti z nás, kdo už to tušili, si to nechtěli …

O ne-smyslu českého státu

Jeden z nejuznávanějších myslitelů české modernosti Jiří Gruša nazval už před rokem českého premiéra Nečase „trpaslíkem bez zahrádky“, a pražský hrad za Václava Klause „sídlem českého žvástu“. Střet evropsky kompatibilní …

Není dobrého ďábla

Motto o lži: „Avšak já vás ujišťuji, že dodržíme smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli – že Československo bude svobodná a nezávislá země a že my se nebudeme vměšovat do …

Normalization 2012

In the spring of 1990 the Civic Forum had already been ruined as well as the November “revolution”. However, we did not yet know it. Those of us who suspected …

About the (non-)sense of the Czech state

Jiří Gruša, one of the most renowned modern Czech thinkers, referred to Prime Minister Nečas as a “gnome without a garden” and to the castle of Václav Klaus as the …