Generál, ktorá tvár je vaša?

Štefánik cez prekážky až ku hviezdam. Niektorí z nás si pamätajú ten zvláštny pocit, keď prvýkrát zbadali fotku muža v uniforme – napr. v kredenci za sklom na návšteve u …

Co si počít se slovem „společnost“

Nad knihou Zuzany Kusé Za ostrou hranicou. Je vynikajúce, že v edícii Skica vydavateľstva Absynt vyšla kniha, ktorá upriamuje našu pozornosť na veľkú časť našich obyvateľov. Prvýkrát som sa s …

Koho ze sousedů Rusko ještě nenapadalo?

Poslední imperium ve XX. a XXI století. Posledné impérium z 20 storočia sa čiastočne rozpadlo na jeho konci. Nebolo to pod ťarchou snehu, aj keď je v knihe Rusko občas …

Samovraždu je nutné pochopiť

Poznámky k smrti z vlastného rozhodnutia. Samovraždu je nutné pochopiť a táto téma si zúfalo vyžaduje zrelšiu a rozvážnejšiu debatu. Naozaj všetci pomrieme? Všetci naozaj pomrieme raz. Raz naozaj pomrieme …

Dejiny si vás nájdu

,,Spoznávať dejiny prostredníctvom ľudských príbehov je súčasne tým najkrajším spoznávaním seba samého.“ [1] Nie len slovenské hrady chátrajú a rozpadajú sa kameň po kameni. Naša pamäť je prekrývaná prúdom zábavy …

Ladislav Kováč: O zmysle ľudského života

Ladislav Kováč napísal krásnu knihu, európsku, svetovú. Dokázal to z malého Slovenska, prekročil Tatry a preplával Dunaj. Na pochode Vrba-Wetzler Memorial v roku 2016 som sa spoznal s Jurom Mesíkom[1] …

Film a politika

1939 – 1989, skoro jeden celý ľudský život s výnimkou pár rokov po vojne sme žili v 2 totalitných režimoch, ktorých následky prenikajú do dnešných dní a len tak ľahko …

Čím menej vieš, tým lepšie spíš

,,Nevedomosť je sladká.“ ,,Čo oči nevidia, srdce nebolí.“ Múdrosť zachytená v mnohých ľudových porekadlách. Natoľko banálna, že ju berieme ako konštatovanie a jej pravdu si v praxi neuvedomujeme. Však predsa …

Možné osudy Československa

Minulý rok som sa zúčastnil pochodu Vrba–Wetzler Memorial[1] z Osviečimu do Žiliny na počesť hrdinského činu výnimočných Slovákov, ktorých cieľom bolo zachrániť maďarských židov pred holokaustom. Počas pochodu sme mali …