Nikdo nevěřil, že sloup se dá ještě zachránit

Sloup původně s reliéfem Nejsvětější Trojice na vrcholu stojí na malém návrší mezi silnicí a stavením na okraji Broumova – Velké vsi s výhledem na benediktinský klášter. Kvádrový podstavec nese …