Právě se zabývám úvahami

o „elitách“, „lidu“ a vůbec o úloze „osobnosti“ jako takové a „záludnostech moci“, když tu nacházím velmi dobrá slova v …

Hnízdo České republiky

Do jaké rubriky veřejnoprávního zpravodajství patří vyšetřování OLAFu (tedy Evropské unie)? Do Černé kroniky, tipoval bych. Není to tam. Do …

Kudy šel anděl

Na dušičky vzpomínka na Jana Balabána. Tak málo víme o životě. Tak málo víme o smrti. Stále zůstáváme dětmi a …

„Program ANO

je jako nabídka Amazonu.“ (Die Zeit k našim volbám) Chytré a přesné. Kdyby lidé programy stran skutečně četli a rozuměli …

Výběr z FB

Jaroslav Erik Frič sestavil tento sběr z dnešního FB: Ilona Rozehnalová Dobrý postřeh Bohumila Pečinky: „Až opadnou emoce, teprve doceníme, …

Už se nedivím ničemu

Vyprávěl mi jednou Martin Jirous krásnou příhodu z Valdic. Jeden odsouzený ukradl vychovateli aršík známek, které obratem proměnil na nějaké …

Otročit, nebo pracovat?

Onehdy jsem dal na Facebook takovouto zprávu: „Může si nějak normální obyčejný člověk, jako jsem třeba já, pensista a fyzicky …

Ten jed si vypij sám

K liturgickému svátku sv. Benedikta, opata a patrona Evropy (11. 7.), nechal Petrův nástupce, rodem Argentinec, zveřejnit na tzv. sociální …

Operari sequitur esse

Každé naše snažení musí vycházet z prvopočátečních důvodů, z původních motivů, impulsů. Mechanika, metoda, „systém“ o ničem nerozhodují. Vždy je …

Marginálie

Vždycky jsem si natíral boty krémem, ale nikdy jsem je neleštil. Nechával jsem jim tento „přírodní výzor“. Kromě vojny. Tam …

Jako ocas za vřešťanem

„Obchod, válka a pirátství, svazek trojjediný, vždy pospolu.“ (Goethe) tak jako celý život stále a permanentně se ptám, co vlastně …

Důvodný komplex ze škol

v zásadě stále lépe chápu pohnutky svého děda, který už při pouhém slově „učitel“ sundával flintu se zdi, když pominu …