Provokace: Brexit vs. czexit

Diskusní klub Provokace časopisu Přítomnost uspořádal 3. 4. 2019 debatu na téma Brexit vs. czexit. O těžkostech orientovat se ve světě, v němž už neexistuje univerzální pravda, diskutovali Jan Fischer, bývalý …