V čem už muslimy jsme

Nelze si představit výraznější protiklad, než je protiklad mezi Mudrcem a Prorokem. Ani jeden, ani druhý nejsou bohy, v tom jediném je mezi nimi shoda. V každém jiném ohledu představují …

V čem se už Evropa dávno poislámštila

Příčiny tohoto nepříjemného pocitu, který jsem zakoušel v blízkosti islámu, znám až příliš dobře: nacházím v něm znovu onen svět, z něhož přicházím. Islám – toť Západ Východu. Ještě přesněji: …