Svobodná Evropa – z dějin boje proti lžím

Na konci 40. let 20. století byla atmosféra ve světě a zejména v Evropě mimořádně napjatá. Kontinent se ještě pořádně nevzpamatoval z válečného konfliktu, ale už byl přeťat železnou oponou a schylovalo se k dalšímu …

Do švestek jsme doma

Letos v září vyšla komixová kniha Martina Nekoly Do švestek jsme doma. Novinář Pavel Tigrid, který po sametové revoluci zastával i funkci ministra kultury, patřil k nejvýraznějším osobnostem demokratického exilu …

Co znamenala pražská kavárna?

Letošek je opět volebním rokem, kdy se promění složení Poslanecké sněmovny, v tom příštím nás čekají další prezidentské, senátní a obecní volby. V rámci předvolebních bojů bezpochyby bude opět zaznívat …

The half-forgotten Czechoslovak Politician

November 2015 marks the 40th anniversary of the death of Petr Zenkl, one of the most important figures of Czechoslovak democracy, as leader of the anti-communist movement in exile in …