„Česká okupace“

Není to pouze pravda – ale aplikace pravdy. Nejsou to pouze zákony – ale vynucování zákonů. Zlé oko, to jsme teď my všichni. A jeho srdce musíme probodnout kůlem – …