Demokracie neumírají náhodou – puč zpomaleně

Někdy jsou věci jasnější s odstupem; když poodstoupíte od pointilistické malby, tak to, co se zdálo být chaosem, začne nabírat tvar. Od té doby, co jsem se přistěhoval do této země …

Slow Motion Putsch

Sometimes things get clearer with distance; step away from a pointillist painting, and what appeared as chaos begins to take shape. Since moving to this country – a country I’ve …