Provokace: Brexit vs. czexit

Diskusní klub Provokace časopisu Přítomnost uspořádal 3. 4. 2019 debatu na téma Brexit vs. czexit. O těžkostech orientovat se ve světě, v němž už neexistuje univerzální pravda, diskutovali Jan Fischer, bývalý …

Efektivní náhrada skutečné škody

Institut náhrady škody pro porušení dobrých mravů řeší nový občanský zákoník §2909 a §2952. Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Vezměme případ sporu o věc …

Keeping the Crown (CZK) benefits banks only

The EU common market provides many benefits, including the option of rejecting the Euro, its common currency. However, prices in all EU countries, including the Czech Republic (ČR), are set …

Daň za charitu národní měny

Odmítání společné měny se rovná dobrovolně trpěné dani, která je v menší či větší míře zahrnutá ve všech tuzemských korunových cenách. Charitativní činnost si jistě zaslouží obdiv, i když v …