Jako by se z nebe vysunula obrovská ruka

Drazí přátelé, ti, kteří nás doprovázejí již dlouhá léta, si vzpomenou na rok 2004, kdy byl vysvěcen náš kostel. Někteří měli dokonce možnost se této slavnosti účastnit. Naše komunita se …