Je děťátko budoucností člověka?

„Kdyby to záviselo na mně, tak bych zcela určitě nepřistoupil na existenci za tak směšných podmínek.“ Dostojevský, Idiot. Jedinec, podobě jako modernita, jejíž je páteří, se zrodil v chaosu. Vynořil …

Mizející člověk

Motto: „Všichni jsou vinni, kromě mne.“ (Céline) Na střeše lodní kajuty se opaloval muž. Náhle se přes něj přehnal oblak pěny, pokryl ho kapkami, které na kůži příjemně štípaly. Otřel …

Chceme moci za všechno?

Masochismus je dosti zvláštní duševní rozpoložení, které přináší určité sekundární zisky. Freud ve svém slavném spise napsal, že to je de facto sadismus naruby. Je známo, že masochismus jako první …

Sebekritika je skvělá, a je jí už dost

O nenormálnosti evropské sebekritiky jsem začal přemýšlet v době, kdy vznikla doktrína, podle níž za zaostávání zemí třetího světa je odpovědný Západ. Sebekritický proud dále přiživili francouzští i jiní evropští …