Kdo vydělává na očerňování světa?

Die Welt: A přece slyšíme z úst mnoha mladých lidí heslo: „No future.“ Karl Raimund Popper: Taková hesla jsou následkem systematického očerňování našeho světa. Propaganda bere bohužel mnoha mladým všechnu …