Počínající rozpad liberální demokracie

K situaci v Čechách a ve světě. Zemřel filosof Rudolf Kučera. Připomínáme jej ukázkou z jeho vlastního textu, který publikoval v časopise Střední Evropa v létě 2018. Utkvělo mi, že …