Jak kritizovat?

F. X. Šalda řekl, že mrtví žijí v živých mocněji, a čím pak víc je velkých mrtvých v národě, kteří spojitě žijí s živými, tím bohatší, plodnější a jemněji rozlišný …

Sókratův občanský příklad

Byl to vlastně umělec, který patrně nebyl jeho nepřítelem, umělec ve svém rozběhu za námětem, kdo vydal Sókrata svou nezbednou stylisací a přílišným zjednodušením jiného a plochého na pospas davu …

Doba postpravdivá

Sókratův boj o národní jistotu. Sofisté, mnohdy sice příliš učenečtí, někteří však vskutku učenci a myslitelé, přivedli již v době Sókratově povrchovým a jenom zdánlivě hlubokomyslným uvažováním věc osobního svědomí …

Rodná řeč

Řekli jsme (Sókratés provozuje) uvažování rozmluvou. Ta dialogická forma, to nebyla jenom vnější slovesná forma Platónových zápisů Sókratova působení. Vždyť se v této literární odrůdě, Platónem zjemnělé a prohloubené, jeví …

Co v naší tradici znamená myslet, být a vychovávat

Sókratés si nevytvořil určitou, příliš v sebe spjatou a pevně uzákoněnou filosofickou soustavu. Pracoval ze života a s živým jedincem. Taková soustava se přímo příčila záměrům jeho působení i jeho …

Výchova rozumu (s) rozumem

Tvářnost Sókratova učení „Člověk je dobrý, avšak špatně myslí a pak špatně jedná“ — tak se dá opsat základní postoj Sókratovy výchovy a jeho mravní optimismus. Právě tento optimismus, dobré …