Mařeno, div se!

Člověk přítomnosti nechce totiž být zde, ale jinde. Pět smyslů máme, mozek nádavkem. Ten s pomocí techniky působnost našich čidel pronikavě rozšiřuje. Tak nás dnes neustále oblévá hudebno. O ticho …