Marxistický problém, marxistické řešení

Geniální zkratka a odhalení konfliktu se sebou. Karel Marx věřil, že náboženství má své kořeny ve vnitřním konfliktu člověka se sebou samým – v zásadní disproporci mezi představou člověka o …