Českým krasem za Hagenem

Jak informovat veřejnost o krásách české přírody, o nutnosti ji chránit? Jak oslavit Evropský den chráněných území? Pojďme prostě do přírody! 25. 5. 2019 ráno byl v uličce směřující k hradu Karlštejn …

Je ptactvu do zpěvu?

Květnové sobotní ráno nepatřilo v Rakovníku mezi slunečná jitra, ve výchozím místě 23. rakovnické procházky zasvěcené Vítání ptačího zpěvu se sešlo na dvacet pět účastníků. Ornitologové a fotografové, vyzbrojení festovními dalekohledy a fotoaparáty, …

Vidím modré Slunce!

Lektorský program Na cestě k abstrakci přiblížil dětem tvorbu Františka Kupky. Barbora Šupová, lektorka NGP, stojí s dvaceti žáky rakovnické 3. základní školy před skvostem unikátní výstavy František Kupka 1851–1957. Patnáctiletí s obdivem …

Na památku, Franci

Osmička znamená nekonečno. Ta vánoční pohlednice je určitě v krabici. Na víku dřevěné truhličky svítí červené máky. Vybledlý obsah bedýnky je nepřehlednou směsí pohlednic s kominíčky, andílky, sbírkou starých fotek …

Temné řady

Proschlé smrčí šrafuje proti měsíčnímu světlu hustou změť čar. Prstíky namodralé tisíci lety věčné práce otlapkávají temeno obrovského balvanu. Pohanští bozi v barvě průsvitného absintu se vznášejí nad Vládcem pahorku. …

Sudety, žíznivé kamení

Osrdím Čech je tenká klikatá čára, hranice Sudet. Čára neklidná a nervózní ohraničuje plnokrevné tepající Čechy od příhraničního pásu. Je prostorem přechodu. Místem zvláštních setkání, osudů na hraně. Táhlý zelený …

Zdrápané hory

Češi mají svébytný vztah k horám. Je to prý národní specifikum. Opravdu? Proč? Velká část občanů naší země na horách a pod horami žije. Zbytek národa se do hor buď …

Chvalme Internet

Pro „genealoga nadšence“ je spleť informací na webových stránkách doslova zázračnou studnicí. Děda s hrdým jménem Břetislav zemřel pár let před revolucí, z jeho vzpomínek se mi zachovaly milé střípky. …