TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Paul Wilson - Krátká biografie

Paul Robert Wilson se narodil 3. 7. 1941 v kanadském Hamiltonu. Na střední školu chodil v ontarijském Exeteru, v Torontu pak vystudoval anglickou literaturu na University of Toronto a ve studiích pokračoval v Británii na King’s College (University of London). V Československu strávil celkem deset let (1967–1977). Pracoval zde jako profesor angličtiny na jazykových školách v Brně a v Praze a záhy se sblížil s neoficiálními kruhy výtvarných umělců, literátů a hudebníků, zejména s autory tzv. Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu a s hudebníky rockové skupiny The Plastic People of the Universe, jíž se posléze sám stal členem (působil v ní především jako zpěvák anglických textů). V době nastupující „normalizace“ se účastnil řady kulturních akcí tehdy se formujícího českého undergroundu a po velkých procesech s undergroundovými hudebníky v roce 1976 a po vzniku Charty 77 byl jakožto persona non grata z Československa vyhoštěn, přičemž jeho tehdejší manželce – fotografce Heleně Pospíšilové-Wilsonové – bylo dovoleno za ním vycestovat až po řadě průtahů.


Na Západě společně s levicovým aktivistou a exulantem Ivanem Hartelem založil vydavatelskou společnost Boží Mlýn, jejímž prvním a také nejvýznamnějším edičním počinem byla realizace vůbec prvního alba skupiny Plastic People Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned (Paris–London 1978), které bylo vydáno společně s obsáhlou brožurou The Merry Ghetto / Le ghetto joyeux (v anglické a francouzské mutaci), jenž jako první přinesla obsáhlou informaci o české undergroundové kultuře v cizích jazycích. Později vydal Wilson v Kanadě ještě další alba této skupiny, Passion Play (1980), Leading Horses (1983) a společně s Jiřím Pallasem v jeho vydavatelství Šafrán 78 v Uppsale také nahrávky písní Svatopluka Karáska (Say No to the Devil) a Charlieho Soukupa (Radio).
Záhy po svém návratu do Kanady začal též pracovat jako žurnalista, esejista, literární kritik a zejména jako překladatel: ve svých překladech z češtiny do angličtiny mohl zužitkovat své znalosti češtiny, jichž nabyl během svého pobytu v Československu, byť tento jazyk jakožto univerzitní obor nikdy nestudoval.


Wilson přispíval například do kanadských, amerických a britských periodik Shades, Books in Canada, Musician Magazine, The Idler, The New Yorker, The New York Review of Books, The Globe and Mail, The Toronto Star, The National Post. V letech 1988–92 byl redaktorem časopisu The Idler a v letech 1998–2001 působil jako „senior editor“ časopisu Saturday Night; jakožto redaktor víkendových příloh pracoval také v deníku National Post (2001–2003) a byl i spoluzakladatelem časopisu The Walrus (2003–2004). V letech 1994–98 byl rovněž literárním redaktorem celostátní kanadské rozhlasové stanice CBC.


Nejpodstatnější součást Wilsonovy práce tvoří jeho překlady moderní české literatury do angličtiny, a to zejména literatury českého exilu a disentu, která byla dříve anglo-americkými bohemisty poněkud podceňována. Přeložil celkem čtyři hry Václava Havla, z nichž poslední – Odcházení – měla v Británii (v režii Sama Walterse) premiéru v londýnském Orange Tree Theatre a ve Spojených státech ve filadelfském Wilma Theater (v režii Jiřího Žižky).


  1. nejvýznamnějším Wilsonovým překladům z češtiny patří:

••• Zdeněk Mlynář, Nightfrost in Prague: The End of Humane Socialism [Mráz přichází z Kremlu], New York, Karz 1980;


••• Josef Škvorecký, The Swell Season [Prima sezóna], Toronto, Lester & Orpen Dennys 1982;


••• Josef Škvorecký, The Engineer of Human Souls [Příběh inženýra lidských duší], Toronto, Lester & Orpen Dennys 1984 (za tento překlad byla Škvoreckému udělena Cena generálního guvernéra Kanady pro rok 1984 za beletristické dílo v angličtině);


••• Josef Škvorecký, Dvorak in Love: A Lighthearted Dream [Scherzo capriccioso], Toronto, Lester & Orpen Dennys 1986;


••• Václav Havel, Letters to Olga [Dopisy Olze], London, Knopf – Faber and Faber 1988;


••• Bohumil Hrabal, I Served the King of England [Obsluhoval jsem anglického krále], New York, Harcourt Brace Jovanovich 1989;


••• Václav Havel – Karel Hvížďala, Disturbing the Peace: A Conversation with Karel Hvizdala [Dálkový výslech], London, Knopf – Faber and Faber 1990;


••• Josef Škvorecký, The Miracle Game [Mirákl], Toronto, Lester & Orpen Dennys; USA, Knopf; London, Faber and Faber 1990;


••• Václav Havel, Open Letters: Selected Writing 1963–1989 [Wilsonův výbor z Havlových textů z daného období], London, Faber and Faber 1991;


••• Václav Havel, Summer Meditations [Letní přemítání], Canada, Knopf; USA, Knopf; London, Faber and Faber 1991;


••• Ivan Klíma, My Golden Trades [Moje zlatá řemesla], London, Granta Books 1992;


••• Josef Škvorecký, The Republic of Whores [Tankový prapor], Toronto, Knopf 1993;


••• Ivan Klíma, Waiting for the Dark, Waiting for the Light [Čekání na tmu, čekání na světlo], London, Granta Books 1994;


••• Ivan Klíma, The Spirit of Prague and Other Essays [Duch Prahy a jiné eseje], London, Granta Books 1994;


••• Marie Rút Křížková – Zdeněk Ornest – Kurt Jiří Kotouč (eds.), We Are Children Just the Same: Vedem, The Secret Magazine of the Boys of Terezín [v české mutaci vyšlo pod titulem Je mojí vlastí hradba ghett?: Básně, próza a kresby terezínských dětí, Praha, Aventinum 1995]; Philadelphia, The Jewish Publication Society 1995 (tato publikace získala Cenu National Jewish Book za rok 1995) [ed. Paul Wilson, překl. R. Elizabeth Novak];


••• Václav Havel, The Art of the Impossible: Politics As Morality in Practice [Wilsonův výbor z Havlových prezidentských projevů], New York, Knopf 1997;


••• Václav Havel, The Beggar’s Opera [Žebrácká opera], Ithaca, Cornell University Press 2001;


••• Václav Havel, To the Castle and Back [Prosím stručně], Toronto, Knopf 2007;


••• Josef Škvorecký, Ordinary Lives [Obyčejné životy], Toronto, Key Porter 2008;


••• Václav Havel, Leaving [Odcházení], London, Faber and Faber 2008.

Kromě knižních a časopiseckých překladů je Paul Wilson též autorem mnoha studií, kritik, komentářů aj., z nichž byl v českém překladu pořízen tento výbor (blíže o nich v ediční poznámce), a je také editorem literární antologie Prague: A Traveller’s Literary Companion (San Francisco, Whereabouts Press 1995) a spoluautorem knihy 57 Hours (s Vesselinem Nedkovem; Viking Canada 2003).

Převzato z knihy Bohemian Rhapsodies, 2011. ISBN 978-80-7215-422-7

vloženo dne 19. 5. 2012

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1