TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
svata-marina-panna
Sv. Marina.

Svatá Marina, Panna

Tento týden se v Evropě, po světě i u nás připomínají dobrodružství přátel božích a legendy o nich. Připomínaly se po staletí, abychom věděli podle koho se jmenujeme, znali ke komu volat o pomoc a rozuměli o čem vyprávějí namalované příběhy v kostelích a knihách.
Nejproslulejší sbírka legend pochází od Jakuba de Voragine (XIII.st.), z latiny byla přeložena jen část, tak tu nabízíme, co chybí.

 

Marina byla jedinou dcerou svého otce. Když pak ten vstoupil do kláštera, vyměnil své dceři šaty tak, aby se nezdála být ženou, nýbrž mužem, a prosil opata a bratry, aby jeho jediného syna přijali. Oni s prosbou souhlasili, Marinu přijali a říkali jí bratr Marinus. Začala pak velmi zbožně a poslušně žít. Když jí bylo dvacet sedm let a její otec se cítil blízko smrti, zavolal si dceru, utvrzoval ji v dobrém předsevzetí a poručil, aby nikdy nikomu nevyjevila, že je ženou.
Chodívala často s vozem a voly a přivážela do kláštera dřevo. Přenocovávala pak u jednoho muže, jehož dcera, když počala s nějakým vojákem, tvrdila, že ji bratr Marinus znásilnil. Když se Marina vyptávali, proč se dopustil takového zločinu, přiznal se k hříchu a prosil o odpuštění. Byl ihned vyhnán z kláštera, u jehož bran zůstával po tři roky jen o skývě chleba. Odstavené dítě bylo posláno opatovi a Marinovi předáno k péči a s ním tam pak zůstalo po dva roky. Marinus vše přijímal s nejvyšší trpělivostí a ve všem vzdával Bohu díky. Nakonec se bratři smilovali nad jeho pokorou a trpělivostí, přijali jej do kláštera a přidělili mu ty nejnižší práce. On však všechno radostně přijímal, trpělivě a zbožně konal. Konečně po životě naplněném dobrými skutky přešel k Pánu. Když pak bratři umývali jeho tělo, aby jej pohřbili na nejskromnějším místě, uviděli, že je ženou. Užasli všichni, padla na ně bázeň a vyznávali, že se proti služebnici Boží velice provinili…
Všichni se seběhli k tak podivuhodné podívané a prosili o odpuštění své nevědomosti a křivdy. Položili tedy její tělo na čestné místo v kostele. Ta pak, která služebnici Boží pomluvila, byla stižena posedlostí zlým duchem. Ale potom, co svůj zločin přiznala a přišla k hrobu Mariny, byla od posedlosti osvobozena.
K její hrobce přichází odevšud mnoho lidí a děje se tam množství zázraků. Zemřela 18. června.

 

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1