TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Dan Drápal

Články

Co bude den po našem vystoupení z EU?

Scénáře národního vítězství a budoucnosti krásného místa k životu.

Tyranie

Timothy Snyder, historik zabývající se moderními dějinami střední a východní Evropy, napsal kratičkou knížečku s názvem Tyranie a podtitulem 20 lekcí z 20. století. Tato útlá knížečka varuje před možným návratem tyranie, tedy před ztrátou svobody a koncem demokracie. Možná bych se se Snyderem ne shodl v otázce, odkud hrozí nebezpečí nejvíce, přesto považuji jeho knížku za velice užitečnou a hodnou našípozornosti.

Knížečka má dvacet krátkých kapitol, jejichž názvy hovoří samy za sebe. Například hned druhá: „Ochraňuj instituce a braň je!“ Snyder nikoho konkrétně nezmiňuje; já bych pro české poměry dodal: Nedopusťme, aby byly úspěšné snahy o zrušení senátu. Kapitolce „Varuj se státu jedné strany“myslím v Česku rozumíme relativně dobře. „Střez se milic“ je také dobrá a velmi naléhavá rada. Snyder pochopitelně nepíše (jen) o „Lidových milicích“. Snahy o vytvoření ozbrojených skupin, které nemají zakotvení v ústavě, můžeme spatřovatvřaděevropskýchzemí.„Nepoužívej fráze, přemýšlej o tom, co říkáš“ – opět výborná rada; jen si člověk klade otázku, co s lidmi, kteří onoho přemýšlení nejsou schopni. Následující kapitolka je výzvou všem řečem o  době „postfaktické“ nebo „postpravdové“ – má stručný název „Věř v pravdu“. Zde si dovolím pár vět ocitovat: „Kdo se vzdá faktů, vzdává se svobody. Jestliže už nic není pravda, nikdo nemůže kritizovat držitele moci, protože se přitom nemá o co opřít.“ A dále: „Když ti přestane záležet na rozdílu mezi tím, co chceš slyšet, a tím, co je pravda, podvoluješ se tyranii.“

Jedna kapitolka má poměrně dlouhý název: „Dívej se cizím lidem doočí a neváhej s nimi prohodit pár slov.“ Je to dle mého názoru dobrý způsob, jak se pokusit navázat kontakt s lidmi, kteří si myslí něco zcela jiného než my, a propíchnout tak bubliny, v nichž jsme mnohdy uzavřeni. Krásná je i poslední věta této kapitolky: „Posledním politickým útočištěm je mít dobré přátele – a navazovat nová přátelství je prvním krokem kezměně.“

Varováním před nebezpečími číhajícími na internetuje kapitolka„Chraň si soukromí“. Opět krátký citát: „Kdo dokáže proniknout do tvého soukromí, ten tě také může kdykoli ponížit a svévolně bořit tvoje vztahy.“

Toto pronikání do soukromí je v našem digitálním elektronickém světě mnohem snazší, než bylo v dobách StB. Princip byl ale hodně podobný: Estébáci jásali, když na někoho našli něco výsostně soukromého, co by mohli případně zveřejnit – a co také zveřejnili,pokud chtěli daného člověkazničit. Ludvík Vaculík by mohl vyprávět.

Poslední dvě kapitolky jsou nazvány „Miluj svoji vlast“ a „Měj odvahu“. Tato poslední kapitolka je zakončena varovnými slovy: „Pokud není nikdo ochoten zemřít za svobodu, potom všichni zemřeme v tyranii.“

Originál této knihy pod názvem On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Centrury vyšel v roce2017. Téhož roku ho u nás vydala nakladatelství Paseka a Prostor. Kniha má 116 stran a prodává se za 168 Kč.

Nezjednodušujme si složitý svět

Poslední varování před nemilosrdným populismem.

Švédsko na špici vývoje

Co je nového v „laboratoři“ Evropy?

Příčiny řecké tragédie

Řekové ochotně přijali evropskou ideologii, která se lavinovitě šíří světem. Tato ideologie říká, že člověk má práva, a zatajuje, že má také povinnosti.

Nevyslovitelná myšlenka

V současné diskusi o migraci do Evropy zaznívá celá škála názorů – od krajně odmítavých po neomezeně vstřícné.

Půjde to bez Boha?

Zhrubneme nakonec do stejné míry, do jaké míry hrubli ti, jichž se obáváme. Je možno kultivovat společnost bez víry v Boha?

Smysl češství

Je to něco, co stále promýšlíme, dokonce i tehdy, když se vědomě nepovažujeme za vlastence.

Co to vlastně byla, ta řecká lež?

Problém Řecka je v tom, že nedokáže vyprodukovat (nebo prodat) ani zboží, ani služby, o něž by svět stál.

Omyl egoismu

Babišův nový měsíčník troubí k útoku na svaté.

Ruský mesianismus

Proč si Rusové nárokují zvláštní zacházení? Otázka „chápačům Ruska.“

Imigrace a limity Evropy

Nevím, zda někdo spočítal, jaké procento Arabů a Afričanů, usilujících dostat se do Evropy, utone. Přesto jsou další miliony ochotny tuto cestu podstoupit.

Proč je křesťanství lepší než islám III.

Tlak islámu bude v Evropě sílit a důležitým cílem jeho útoků bude svoboda slova. O tom nás poslední vývoj nenechává na pochybách.

Není těch exekucí moc?

Loni bylo v České republice nařízeno 878 tisíc exekucí. V jejich rámci byl více než 75 tisícům důchodců obstaven důchod.

Proč je křesťanství lepší než islám II.

Stav naší společnosti – ať už západní, islámské nebo ruské – je do velké míry výsledkem toho, čemu věřili naši otcové.

Proč je křesťanství lepší než islám I.

Pokusím se sehrát úlohu malého dítěte z pohádky „Císařovy nové šaty“ a říkám: Pokud si nemyslíte, že váš názor je lepší než ten můj, pak mi ho ani neříkejte.

Laický pohled na naši ekonomiku

Kde chybí lidská důvěra, kde neplatí dané slovo, tam, kde se nedostává lidí, pro něž je čest důležitější než prospěch, tam trpí ekonomika zásadním handicapem.

Čína v Atlantiku

V čem je čínská strategie odlišná od ruské. Jisto je, že z dlouhodobého hlediska bude mnohem úspěšnější.

Tragédie ruského národa

I někteří naši politici mluví o „zájmech“ Ruska jako velmoci. Jaké zájmy to jsou? Co se myslí těmi legitimními zájmy?

Buďme raději připraveni

Dnes podléháme dojmu, že má smysl řešit pouze otázky pragmatické nebo technické. Současná krize nás ale (znovu) staví před otázku: Oč v našem životě vlastně jde?

Jak obstát ve virtuální realitě

Žijeme v jakési virtuální realitě, kterou vytváří internet. Zatímco dříve se lidé po informacích museli pídit, dnes se jim musí bránit.

Kdo je expert na výchovu dětí?

Debata o tělesných trestech.

Na pokraji války

Říká-li kdokoli, že „situaci je třeba řešit výhradně diplomaticky", znamená to: „Nebudeme se bránit." A Putin tomu dobře rozumí.

Odebírání dětí v širších souvislostech

Lidé zastávající protirodinnou ideologii získali v některých zemích více moci, než je zdrávo. Norsko je odstrašujícím příkladem.

K islámské imigraci

Evropu čekají nelehké časy. Z celé řady důvodů. Ať už se situace bude vyvíjet jakkoli, snažme se zachovat dvojí: Svobodu slova a právní stát.

Kdo odchází bojovat za islámský stát?

Není třeba zdůrazňovat, že přes množství obětí z řad křesťanů a jezídů tvoří stále velkou většinu obětí muslimové.

Co nám sdělují Pussy Riot

Polemika s T. Klvaňou víc než s Pussy Riot.

A platili to Američané

Pochopte, slepota se stala jakousi módou. Prostě nás pálí dobré bydlo a nevážíme si svobody, kterou máme.

Naši sourozenci umírají

Když jsou vyhlazováni křesťané na Blízkém východě, konkrétně na území, které ovládá tzv. „Islámský stát“, jsme o tom informováni takřka v přímém přenosu.

Optimalizace cest k cíli nevedoucích

Ombudsmanka Anna Šabatová chce bojovat proti fyzickému trestání dětí.

Elity a prezidentova vulgarita

Jsou mizerové, kteří mluví velmi uhlazeně, a jsou poctiví lidé, kteří se čas od času vyjádří velmi jadrně.

Typický antiamerikanismus

Evropská unie musí nyní čelit mnoha hrozbám. Některé jsou vnější – ať už jde o islám nebo o Putina. Největší hrozba je ale vnitřní: Nedostatečná úcta k výdobytkům západní civilizace.

Budoucnost Ukrajiny

Ekonomicky a politicky stabilní Ukrajina by byla tím nejlepším jako pro Evropu, tak pro Rusko. Ne ovšem pro Putina.

Hotel mezi dvěma světy

Divadlo , které není ani morbidní, ani absurdní, ani cynické, ani tragické.

Ekonomické vyhlídky ČR pro laiky

O rozpočtu na příští rok, dluzích a ekonomii, která se málem stala exaktní vědou - to vše srozumitenou řečí.

Nebojím se odlišnosti, bojím se násilí

Je-li od většinové společnosti vyžadována tolerance, mohla by být od menšin očekávána snaha dát nějakým způsobem najevo, že o integraci skutečně stojí.

Není alternativa?

Budeme považovat rození a výchovu dětí za jakési hobby, které je výhradně soukromou záležitostí ženy, případně manželského páru?

Tass Saada: Sloužil jsem Arafatovi

Recenze pozoruhodných pamětí teroristy.

Jak ukončit ukrajinskou krizi

I kdyby se Ukrajina podstatným způsobem zmenšila, řešení současné situace prostřednictvím plebiscitu by bylo v nejlepším zájmu Ukrajinců.

Rozhovory o izraelsko-palestinském konfliktu

Konečným cílem Hamásu je totální anihilace Izraele. Není to nějaký tajný cíl, je to cíl veřejně deklarovaný. Cílem Izraele je bezpečnost jeho obyvatel.

Zabíjení civilistů vadí

Problémem skutečně není izraelská bojechtivost. Problémem je nenávist k Izraeli, kterou palestinští radikálové indoktrinují děti již od mateřské školky.

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1