Hlavní informace

Jaroslav Erik Frič

Články

Slova z huby i úst

Nejhorší dobré rady a odpovědi na ně.

Něco mi jedno není

Myslím, že nejsem netolerantní nebo bezcitný a nechápavý vůči názoru druhých, ale svět bez Boha mi opravdu nedává žádný smysl. Svět bez Stvořitele, Tvůrce z ničeho a odnikud nikam, toho, kdo nás poslal, ať již z jakéhokoli důvodu, vše zásadní sdělil skrze proroky, tlumočil ve svatých Písmech, parabolizoval a jednou provždy fixoval v Zákoně Novém, skrze svého Syna, skrze kterého jediného se lze dobrat jakékoli vysvětlitelnosti čehokoli. Nic jiného mi nedává smysl. Promiňte, proč stále ty aminokyseliny a jádra a třesky a plesky? Odkud? Kam? A proč? Jestli mě něco opravdu nezajímá, tak to „jaké bude počasí“. Vždycky je tak jak je, a vždycky bylo, tak jak bylo. S tím se nic nenadělá. S čím se nadělat toho k lepšímu může hodně, je lidská hloupost a bezohlednost a bezfantazijnost, pokud jde o likvidaci životního prostředí, aby vůbec ještě mohlo být životním. Lidstvo v tomto smyslu pracuje především tím směrem, aby země a její prostředí a ovzduší se pro život už vůbec nehodily. Prší-li, nebo svítí-li slunce, je to obojí krásné samo o sobě, pro jinou náladu, pro jiný stav duše, pro jiný vztah právě k tomu „prostředí“, ve kterém žijeme a na které jsme jednoduše životně odkázáni a pro které jsme osudově určeni a na které jsme adaptováni. Můžeme fantazírovat o Marsu a lítat Vesmírem, ale jsme lidsky přikováni k Zemi, z jejíhož prachu jsme lidsky vzešli, a kam se jednoho dne naše fyzická schránka opět odebere, poslána tím, kdo ji na Zem vyvolal.

Právě se zabývám úvahami

o „elitách“, „lidu“ a vůbec o úloze „osobnosti“ jako takové a „záludnostech moci“, když tu nacházím velmi dobrá slova v článku Jiřího Přibáně:

„…Jeden z nejvýznamnějších našich filosofů a sociologů Ernest Gellner (1925-1995)… velmi přesně poznamenal, že nacionalismus není probuzením reálně existujících národů ze spánku těmi, kdo se označují za jejich buditele, ale že ve skutečnosti to bylo v moderních národních dějinách přesně naopak: buditelé si museli národy nejdřív vymyslet a představit, aby následně mohly tyto národy teprve reálně vzniknout a ustavit se jako politické a kulturní celky. I moderní český národ byl tedy nejprve vymyšlen svými obroditeli, a to jako národ demokratických a republikánských ctností.“

Mé přemýšlení nad tématem mj. vycházelo z toho že, slovo „lid“ bývá dnes významově zaměňováno s něčím velmi okrajovým a pokleslým, totiž „lidem“, který např. ve třicetileté válce táhl za vojskem a okrádal mrtvoly. Říkalo se mu „gesindel“ (ksindl). To však nebylo národní jádro (i když životaschopnost zde nějaká byla), to byl beznadějný houf zoufalé lůzy, která jiného činu nebyla schopna, neboť chápala jen loupež, krádež, okamžité nasycení potřeb. Národ ovšem jako takový přežil jen díky osobnostem vyššího charakterového a mravního ranku, kteří byli buď z vlasti vyštváni, nebo živořili tak či onak na okraji společnosti. Obávám se, že tomu nejinak je i dnes. Slovo „elita“ se stalo nadávkou, ale když nad tím uvažujeme, tak oprávněně. Protože jsou to právě ti mocichtiví, bezskrupulózní, prolhaní až do nebe a zlodějští už od mladých let „miliardáři“, kteří si uzurpují všemi nitkami svých činností puvoár ovládat společnost. Ti tedy mají být tou „elitou“. A „přímá volba“ (bez kultivace delegování moci, protože ta je pro mne rozhodující, abych se „politikou“ vůbec nemusel zabývat!) pak skutečně apeluje právě na tu zoufalou a zbědovanou vrstvu, které se říkávalo „gesindel“.

Uši a vítr JEF.

Hnízdo České republiky

Do jaké rubriky veřejnoprávního zpravodajství patří vyšetřování OLAFu (tedy Evropské unie)? Do Černé kroniky, tipoval bych. Není to tam. Do Zajímavostí z domova i ze zahraničí? Ani tam to nevidím. Bez karikatury to v humoristické rubrice neobstojí. Co tedy? Sport? Ano, nejspíš. Národ sportuje, jakou laťku ponížení a vlastního okrádání (hmotného i morálního samozřejmě) zvládne. Zatím se mu daří. 

 

 

 

 

 

 

PARALELNÍ UNIVERSITA JOSEFA ŠAFAŘÍKA 2018

„The great artist of tomorrow will go underground.“

Marcel Duchamp, 1961

„Nikdy jsem se netajil tím, že škola, ve smyslu chápání 20. století, je pro mne doživotním traumatem. Proto jsem založil před lety (2002) Potulnou akademii, která má za sebou výraznou a důstojnou minulost (mnoho festivalů literárních, hudebních i multikulturních, téměř 8 let kontinuálních týdenních večerů „Uši a Vítr“, řadu výstavních projektů, instalací, beneficí nejrůznějšího ražení – „Proti noci, v nás“ – od podpory obětí živelních katastrof v Asii či Americe, po výpomoc osobám žijícím v defenzivě na okraji společnosti naší – až po „Dělnicko-dětské dny“ v industriálních zónách Velkého Brna pro chudé z těchto předměstí). Odezva majoritní společnosti dle očekávání téměř žádná. Skutečná kultura však je a vždy byla v menšině, ba často na okraji. S tím počítáme, a počítali jsme odjakživa.“

 Jaroslav Erik Frič

zakladatel společnosti Christiania, o. p. s.,

Brno 16. 12. 2017

11. 1. 2018, 19 hod. PhDr. Martin Machovec (*1956, editor, literární historik, překladatel, přední odborník na tzv. český underground a jeho jedinečný archivář): „Underground a česká kultura v letech 1969-1989“ (hovory s j. e. f. a publikem, projekce z archivu M. M.), Chris Barickman (kytara, zpěv, New York, Brno), Hery Fotr (underground, Praha) – vstup volný

8. 2. 2018, 19 hod. František Čuňas Stárek (*1952, občanský aktivista, novinář, pracovník archivu ÚSTR, bývalý politický vězeň): „Underground a politika ČSSR v letech 1969-1989“ (hovory s j. e. f. a publikem, projekce unikátních dokumentů), George Silverman (busker guitar, zpěv), Atomová mihule (underground, Žďár nad Sázavou) – vstup volný

15. 3. 2018, 19 hod., „Skalákův večer“ (Miroslav Skalický-Skalák *1952, občanský aktivista, politický vězeň komunistického režimu, vyštvaný do exilu, na svém legendárním mlýně v Meziříčku u Želetavy organizátor undergroundových akcí), hovory (s j. e. f. a publikem), projekce, dvě mladé, zatím tajené kapely dle Skalákova vkusu vstup volný

12. 4. 2018, 19 hod. Vladimír Lábus Drápal (*1964, občanský aktivista, vydavatel, ředitel Vrchlického divadla v Lounech, organizátor undergroundových akcí, m. j. bude pouštět ukázky z vydaných, ale zejména připravovaných titulů): „Guerilla Records – undergroundové vydavatelství, svou dramaturgií a plány v zemích Koruny české, jejich zbytku, jedinečné“, Petr Bubák Bublák („ikona žižkovské bluesrockové kytary“, Praha), Špinavé spodní prádlo (underground, Olomouc) – vstup volný

10. 5. 2018, 19 hod. Josef Žáček (*1951, malíř, sociálně zaujatý, soukromý aktivista): „Výtvarná tvorba a její sociální a společenské spjatosti“ (hovory s j. e. f. a publikem, projekce, průvodce instalacemi) – Josef Klíč, violoncello, zpěv (živá „Klíčova škola hudby“), Děti kapitána Morgana (zábavovka na krev, s všeobjímající pandou, Brno, Praha) – vstup volný

31. 5. 2018, 19 hod. John Bok (*1945, občanský aktivista, všestranný řemeslník za jakéhokoli režimu, zakladatel Spolku Šalamoun na obranu nespravedlivě soudy odsuzovaných): „Právo, spravedlnost a jiné okolnosti našeho bytí“ (hovory s j. e. f. a publikem, projekce, dokumenty) – Putrescin (busker-art-underground) – vstup volný

Další informace zde:

http://www.christiania.cz/akce/paralelni-universita-josefa-safarika

Samozřejmě, naší hymnou by měl být alespoň chorál

Ktož jsú boží bojovníci, nebo ještě raději chorál Svatováclavský. Nejsou. Je Fidlovačka. Žádný hněv a žádná rvačka. Slepý muzikant Mareš (my jsme mívali vždy vůdce přinejmenším poloslepé – Žižka, generál Syrový). Skladatele Škroupu nechali umřít – bratři Němci i Čechové dohromady – vlastně hlady v Rotterdamu. O autorovi textu ani nemluvě. Naše hymna. Je v ní dokonce i nesprávná čeština: Bor šumí, ale bory šumějí. To by ale takto nemohl slepý Mareš zpívat.

Naše vlajka je taky zvláštní případ. Nikdy se mi nelíbila. Ani v roce 1968 v Londýně, kdy s naší vlajkou nesla se úcta a respekt k našemu národu, že jsme opět zrazeni. Tentokrát předhozeni Rusům. Ani tehdy se mi naše vlajka, kterou jsme nosili na hrudi, nelíbila.

Ale šel čas. A já jsem si stále více uvědomoval, že je to dědictví otců. Stejně jako naše hymna. A otců opravdu důstojných, když se jim v očích leskly slzy, poprvé v životě veřejně, když seděli na svých kufřících, odvolaní demobilizací poloslepým generálem. Jediný Churchill se vyjádřil jasně a přesvědčivě, že „zradili statečný československý lid“, který disponoval nedobytnými pevnostmi a neporovnatelným zbrojním průmyslem. Vše padlo do rukou Němců. A Winston Churchill uzavřel: „Měli jsme na výběr mezi hanbou a válkou. Zvolili jsme hanbu, a budeme mít válku.“ Stalo se. Ani ne do roka.

Dnes se na naši vlajku dívám s mnohem většími sympatiemi, a já sám při jejím povyšování na stožár zpívám, čím dál dojatější, verše z Fidlovačky. Myslím ovšem na chorál. Na Svatováclavský chorál.

Kudy šel anděl

Na dušičky vzpomínka na Jana Balabána.

„Program ANO

je jako nabídka Amazonu.“ (Die Zeit k našim volbám)

Chytré a přesné. Kdyby lidé programy stran skutečně četli a rozuměli tomu, co říkají, nemohli by většinově takhle idiotsky volit. Jenomže vládne závist, iracionální osobní animozita a nekulturnost. Podle toho i naše směřování. Do supermarketu plného „akcí“, „slev“ a „výprodeje“. Včetně hodnot a charakterů.

Výběr z FB

Jaroslav Erik Frič sestavil tento sběr z dnešního FB:

Ilona Rozehnalová

Dobrý postřeh Bohumila Pečinky: „Až opadnou emoce, teprve doceníme, jak důležité bylo, že nepropadly hlasy TOP 09 a Starostů, dohromady nějakých jedenáct procent. Stačilo jen málo a tyto hlasy mohly být přerozděleny především vítězům voleb. Jsou to tyto mandáty, které rozhodly, že Babiš bude silný, ale nebude dominovat. Ještě dvě hodiny po sečtení části volebních hlasů se zdálo, že Babišovi bude stačit jedna středně velká strana, plus tichá podpora. Takto Babiš dosáhl krásného, ale nikoli drtivého výsledku, protože najít funkčního koaličního partnera nebude pro něj zrovna jednoduché.“

Swa Swandini

Plesl je na piku???

Robert Břeň

Tak fajn. Podvodník, zloděj a lhář na krásném prvním místě. Populistický xenofobní míšenec na druhém. Zaplaťpánbůh, že ti komunistové ztratili… Tleskám národe. (Palec dolů.) … Pak už jenom znovuzvolení pana Virózy a bude hotovo. Zdeněk Vykydal: A v Paradoxu nemají černý pivo. R. B.: Ty to máš jednoduchý, dáš si Ferneta. Z. V.: To by mě ani nenapadlo… ale když se tak zamyslím, ANO, máš pravdu.

Petr Fischer

V povolební debatě se Vojtěch Filip proměnil v obhájce AB, údajný marxista mluvčím miliardáře, Marx se v hrobě obrací.

Jaroslav Kmenta

Co mě teda dnes pobavilo, byl ten okamžik, kdy Babiš na tiskovce nejdřív řekl: Nejsme marketingová strana. A pak zavolal marketéra Marka…

Daniel Morávek

MF: „Práce Reportérů Seznam_Zpravy byla odmítnuta také zástupci novinářské obce.“ Zeptal jsem se kým. Poslali mi link na Parlamentní listy.

Hayato Okamura

PODĚKOVÁNÍ

Zdravím vás, drazí přátelé!

Mnozí jistě už víte, že jsem se poslancem nestal.

Jsem však mile překvapen vaší velkou podporou – více než 5 000 získanými preferenčními hlasy v Praze – a moc za ně děkuji!

Chtěl bych, kdyby to bylo možné, osobně poděkovat každému z vás, kdo mne takto podpořil – činím to tedy alespoň takto – a modlím se za vás.

Můj úkol je tedy v tuto chvíli jiný, než být poslancem parlamentu. Soustředím se opět na svoji běžnou práci s japonštinou, na tlumočení delegacím a provádění turistů – a u toho zřejmě už zůstanu.

Podle svých sil a omezených možností se chci jako prostý občan nadále k veřejnému dění vyjadřovat. Ale i kdybych už k tomu neměl moc příležitostí – alespoň vy, kteří jste mne v těchto měsících poznali, chápete můj základní názor a životní zaměření.

Jsem rád, že jsem splnil svoji povinnost vůči své manželce Ludmile a svým dcerám a synům a že jsem očistil naše jméno. V naší zemi se už ví, že není jenom ten jeden Okamura.

Václav Blabolil

Za odebrání možnosti sestavit vládu s jednou stranou může Kalousek. Dobrý začátek.

Už se nedivím ničemu

Z přílišného přičiňování o dokonalost se zpitomí.

Otročit, nebo pracovat?

Onehdy jsem dal na Facebook takovouto zprávu: „Může si nějak normální obyčejný člověk, jako jsem třeba já, pensista a fyzicky i technicky dost nemožný, zjistit nějakým způsobem původ potravin, které vyrábí nějaká obyčejná normální firma nebo soukromník, a kterými naopak sytí trh ten lotrovský drůbeží mesiáš (AB)? Předem děkuju za radu, je-li vůbec možná. – jef.“

Přišlo několik šikovných technických rad, ale taky takováto zpráva: Jan Ulrich: „Má to i druhou stranu mince. Zaměstnává lidi. Takže i přes námitky, tak dám přednost před cizím. Taky jsem pracoval u firmy s majitelem, který neodpovídal mým požadavkům.“

Odpovídám tedy facebookovému příteli J. U.: „Váš argument nechápu. Každý zločinec přece musí vysávat lidi, jejich krev. Z čeho jiného by žil? V životě bych u lotra nepracoval. To bych pak mohl podříznout mámu a ukopat bezdůvodně sousedovi čokla a tchýni. Já tyto věci rozlišuju. Práce u usvědčeného gangstera je prostě takovou, jakou je. Spoluzločinem. A jak by se tento uživil bez lidí, kteří berou práci nikoli jako radost, úkol, poslání, nýbrž jako otročinu? Otročina patří k otrokovi, a práce k svobodnému člověku.“

Ten jed si vypij sám

„Evropa stojí před zkouškou pevnosti tahem." Benedikt XVI.

Operari sequitur esse

Kam má kdo spuštěná lana.

Kdo v klidu snese vřískající zelenou zrůdu?

Nekonečné množství falešných obrazů, které do nás násilně vnikají, aniž bychom mohli jakkoli reagovat.

Marginálie

Dotkne-li se jídlo země, řečené má se odevzdati místnímu bláznu.

Jako ocas za vřešťanem

...táhne se od té nejvyšší osoby se stále více nízkost a sprostota.

Důvodný komplex ze škol

„o mně se dá aspoň říct, že ty děti nekazím" O. Březina

Pryč z NATO a EU navrhuje lev řvoucí

Spojili se milí ve skupinu, která propaguje pošetilost a nerozum, co s tím?

Není jen vůle většiny

Nerad bych se dožil doby, ke které se vztahuje jeden dávný příběh, který jsem kdysi kdesi četl: Jakýsi orientální vládce se doslechl, že někteří z jeho rádců a spolupracovníků a přední osobnosti země by rádi měli – po vzoru Evropy – také „parlament". Tu si je vládce tedy všechny svolal do velkého sálu a sdělil jim: „Tak vy byste prý chtěli mít parlament! Dobrá. Nechť se tedy ti, kteří jsou proti mně a chtějí parlament, postaví do protilehlého kouta sálu, a ti pak, kteří jsou se mnou, ať se shromáždí na této mojí straně sálu." Tu se všichni seběhli k němu jako kuřata ke kvočně a despota mohl tuto svou poradu ukončit slovy: „Tak vidíte, že žádný parlament nepotřebujeme." A milostivě je zase všechny propustil.

Dnešní žebříček důvěryhodnosti politiků

Na prvním místě člověk, vyslovením jehož jména bych urazil lotra Babinského.

Když člověk myslí, Bůh se směje

V myšlení stát na vlastních nohou, ne být postaven.

A za co tedy bojujeme?!

Schopní odborníci už nastoupili – elity a vize nepotřebujeme.

Kouřová clona zákona

Život není technický problém, tajemství je jinde.

Neměl jsem štěstí na učitele

Nenechat si pochroumat vzdělání školou.

Miliardáři krásní miliardami

Vějička, která fascinuje, láká, smysly uvádí do naprosté zmámenosti.

Od pocitu k poznání II

Jak se vystříhat koniny a vyklouznout z bahna sentimentalit.

Od pocitu k poznání

Příběh příkladného nárazu myslícího studenta na proslulého znalce.

Čím nechat se vést?

Zášť, nespokojenost a skuhralství vedou povolného samy, velkodušnost ne sama, ne povolného.

Aby nestála řeč?

O převaze zbytečných slov a gest.

Chci, aby se systém stal obcí

V čem člověk trpí škodu, která nestojí za celý svět.

Jak dnes nebýt zbytečný? (Pro domo sua)

O tom, že „každá metoda zvnějšňuje“ a děsu z „hotových lidí“.

Tato společnost se stupidně fašizuje

K jménům a událostem (Lazar, Magor, Merkelová, Křeček, Kelarová).

Včera s famfárama, dneska bez famfár!

Jací jsou a kdy se potkají Andělé Strážní.

Pánbůh se (v ČT) neříká!

V našich médiích můžete za úspěch děkovat výhradně jen modlám.

Nitky z mého života

Podiv nad Purkyňovým stylem a géniem, sny a skutečností.

Podporují nás:

Nadace Karla Janečka

Partneři:

logo pozadi cervena Puvodni-staticke-logo-bile-pozadi casablanca logoudalostireflexespolecnost-j-chart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big