TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Pavlína Bartoňová

Články

Umění není (žádný) design ani konstrukce II.

S Petrem Císařovským o umění a výstavě Kugemat K. Gebauera a E. Jindry v Galerii SmetanaQ (II).

Umění není (žádný) design ani konstrukce I.

S Petrem Císařovským o umění a výstavě Kugemat K. Gebauera a E. Jindry v Galerii SmetanaQ.

Do Itálie s Janem Autengruberem

Nový život výstav.

„Nevědomost vede ke strachu,

strach k nenávisti, nenávist vede k násilí. To je jednoduchá rovnice.“

Citát muslimského filosofa a lékaře Ibn Rushda (1126-1198) uvozuje společné prohlášení sekulárních muslimů v Německu, Rakousku a Švýcarsku tzv. Freiburskou deklaraci. Signatáře deklarace z 16. 9. 2016 spojuje touha po reformovaném islámu – po osvícené moderní humanisticky orientované islámské theologii.

Muslimská populace v Evropě stále roste (viz odkaz níže). Co dělat, aby přibývalo umírněných muslimů, kteří berou vítr z plachet extremistům? Jak podpořit snahy o vznik muslimského společenství, které by se stalo integrální součástí evropské společnosti vázané lidskými právy?

Odpověď je k nalezení v knize Saïdy Keller-Messahli, kterou letos vydalo nakladatelství Libro liberálně demokratického deníku Neue Züricher Zeitung  s názvem Islamistische Drehscheibe der Schweitz. Ein Blick hinter die Kulissen der Moscheen (Islamistická točna Švýcarska, pohled do zákulisí mešit). Autorka je původem Tunisanka z početné muslimské rodiny. V Saudské Arábii si vydělala na studium ve Švýcarsku, kde zůstala a vychovala tam dva dnes už dospělé syny. Keller-Messahli se snaží vyvést muslimy ze slepé uličky. Založila např. Fórum pro pokrokový islám, který po třinácti letech svého působení sdružuje valnou většinu švýcarských muslimů. Za svoje snahy loni obdržela Cenu od Mezinárodní společnosti pro lidská práva (IGMR).

Keller-Messahli přichází s vážným obviněním evropských politiků: „Příliš dlouho nejen zanedbávali, ale i schválně ignorovali rozvoj islamismu. Dokonce i po teroristických útocích v USA 11. září 2001 Evropa nepovažovala za nutné zabránit formování extremistických uskupení a především působení nenávistných kazatelů v mešitách.“ Zároveň autorka kritizuje tendenční a nedostatečné zpravodajství německojazyčných médií, kde převládají informace o násilí radikálů a nedostává se seriózních debat bez emocí o důležitých tématech ve vztahu k islámu.

Velký vliv na rozvoj „terorizmu ve jménu Alláha“ přisuzuje Keller-Messahli radikálním imámům početných salafistických mešit ve střední Evropě (např. ve Švýcarsku je dle autorky takových mešit z celkových 300 většina). Tito duchovní, kteří pocházejí především z arabského prostoru a jihovýchodní Evropy (Bosny, Kosova, Makedonie, Albánie a Turecka), se pokoušejí radikalizovat mladé lidi a šířit saudskou státní doktrínu, tedy přísně konzervativní formu islámu tzv. wahhábismus. Saudové to všechno platí pod rouškou, že jde o neziskové organizace. Podle Keller-Messahli hrají tyto mešity spíš politickou než spirituální roli. 

Co s tím? Keller-Messahli apeluje na politiky a jejich vůli k tomu, aby byli zahraniční islamističtí kazatelé důsledně vyhošťováni, nebo jim bylo rovnou zabráněno v jejich vstupu; přitom volá po úzké spolupráci úřadů se zahraničními organizacemi a jednotlivci, kteří se snaží bránit působení islamistických duchovních v mešitách, vězeních, na školách koránu etc. a vedou si jejich seznamy. Vedle restriktivních opatření autorka nabízí i jiná řešení. V Rakousku se prý osvědčilo přijetí islámu za druhé státní náboženství (už roku 1912). Islám se tak vyučuje paralelně s křesťanstvím v hodinách náboženství podle státem schvalovaných učebních plánů, což významně přispívá k výchově tolerantních mladých muslimů.

Keller-Messahli v knize osvětluje kořeny islámského terorismu, jeho globální souvislosti a uvádí na pravou míru některé bludy. Islamisté např. tvrdí, že zahalování žen je božím přikázáním, ačkoliv ženy se halily do šátků už v antice a tento zvyk opustily po rozpadu Osmanské říše až do 80. let. Autorka je odvážná a nazývá věci a viníky pravými jmény: V knize nalezneme grafy a statistiky o globálně působících organizacích a jejich představitelích (př. odnože turecké AKP všude po Evropě), jejich centrální mozek a finanční toky. Je skandální, že často naivní nebo neznalé státní úřady zvou k partnerské spolupráci některé z těchto nebezpečných organizací, ačkoliv tyto zároveň skrytě podporují třeba pedofilii nebo incest.

Kde jinde než v Evropě bychom měli dávat prostor pro historicko-kritickou analýzu Koránu a „propuštění Mohammeda z klece nedotknutelnosti“ (Hamed Abdel-Samad)?

K rozlišování vlků v rouše beránčím vyzývá svou knihou Saïda Keller-Messahli. Upozorňuje, že je načase přestat strkat hlavu do písku, odhalovat sítě muslimských extremistů a namísto nich spolupracovat s progresivními muslimy, jejichž víra je postavena na osobním vztahu s Bohem, na lásce k bližnímu a toleranci. Zároveň vyzývá k přísné politice nulové tolerance vůči všem přívržencům Mohammeda, kteří jakkoliv prosazují svůj mocenský nárok na zemi. Naše tolerance nesmí překročit své meze a tolerovat nenávist, násilí nebo fanatismus.

Odkaz na Pew Research Center zde.

 

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1