TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Roger Scruton

Články

Svatovavřinecké vidění světa

O Janu Patočkovi a zemi, kde od roku 1938 nikdo nikomu nevěří.

Velikonoční eucharistie

(…) »Ve znázornění toho, na co intelekt nestačí, může hrát víno svou roli. S prvním douškem vína ožije hluboký smysl po tělesnosti. Vím, že jsem z masa a kostí, vedlejší produkt tělesných procesů, které povznáší na vyšší úroveň právě ten nápoj, který do mě proniká. A právě víno vyzařuje smysl mého vlastního já – je určeno pro duši, ne pro tělo, klade otázky, které lze vyjádřit pouze v první osobě, pouze jazykem svobodné bytosti – „kdo jsem, jak to, že jsem, kam jdu?“ Vybízí mě k tomu, abych si udělal inventuru ve svém životě, abych zhodnotil, co se ten den stalo, abych se rozhodl ve věcech, které čekaly až na tuto chvíli klidu. Jinými slovy řečeno: když člověk pije víno, už ten zážitek dovede vyjádřit jeho bytostnou podvojnost. Ani jej nemusí umět popsat slovy – na to stejně nikdy nebudou stačit. Díky vínu – a pro žádnou jinou poživatinu to neplatí – víme, že jsme z jednoho kusu, a přece ze dvou částí, jsme subjekt i objekt, duše i tělo, jsme svobodní i spoutaní.

Živoucím dokladem tohoto vědění skrytého ve víně je křesťanská eucharistie. Když Kristus podával kalich svým učedníkům, řekl: „Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za vás na odpuštění hříchů.“ Touto krví není míněna fyzikální látka nesoucí tento název, ale něco těsně spjatého s Kristovým „já“. Chléb, který se jí u oltáře, je jako Tělo Kristovo pochopitelný díky vínu. Chléb a víno se k sobě mají jako tělo a duše, jako objekt k subjektu, jako věc ve světě ke svému myslícímu protějšku na jeho hranici.

Nechtěl bych tu tvrdit, že jedině křesťané chápou tajemství vína, ani že nikdo jiný než křesťan nemůže pochopit eucharistii. Různí lidé a různá společenství se obnovují různým způsobem. Ale eucharistie nám připomíná, že tato obnova je věc vnitřní – znovunalezení svobody. A se svobodou přichází agapé, zvláštní a člověka měnící schopnost dávat, „láska, k níž jsme povoláni“, jak se vyjádřil Kant (…)«

Vybráno z knihy Piju, tedy jsem od anglického spisovatele a filosofa Rogera Scrutona. Přeložila Pavla Doležalová, vydalo brněnské nakladatelství Barrister & Principal.

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1