TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Michal Kirš

Články

O Zelejmanovi a Machynářovi

Bylo nebylo, na kopečku dřepěl jeden hrad. Ten hrad nebyl tak docela obyčejný hrad, nýbrž to byl hrad speciální, až mu z toho vyrostlo velké Há. Nu a v komnatách toho Hradu se usídlil sultán Zelejman, který nesnesl pomyšlení, že by něco mohlo nebýt po jeho vůli a podle jeho pravdy. Tak bujná a pomýlená byla jeho představa o moci. Opojen touto šalebnou mocí se sultán Zelejman i s pomocí svých nohsledů neštítil takřka ničeho a pokaždé mu činilo blažené potěšení, když se mu podařilo rozladit své ubohé poddané, kteří podle něj až na výjimky stejně nikdy nic nedokázali. A tak se obyvatelům sultanátu nežilo moc dobře za sultána Zelejmana, když jen trnuli hrůzou, co jim provede zase příště. A že se za vlády ó mocného ó sultána ó Zelejmana odehrávaly na Hradě ó pozoruhodné věci...

Na Hradě se totiž už po desetiletí válelo takřka zapomenuté utržené sluchátko, v jehož adresáři byla uložena telefonní čísla na soudce sultanátu. Předchůdci sultána Zelejmana se dušovali, že o sluchátku neměli ani ponětí a že je tedy ani v duchu nenapadlo sluchátko použít. Zelejman byl však liška podšitá, všemi mastmi lubrikovaná. Okenicemi Hradu cloumal silný vítr a venku se setmělo, když si nechal předvolat svého věrného kancléře. Ten přicupital, co mu jen nožky stačily, a hned se zajímal o nejnovější sultánův rozmar. Inu, řekl Zelejman, teď jdi, můj milý kancléři, a informuj soudce o mých stanoviscích ve věcech, které mi leží na srdci. Nato se kancléř rošťácky pousmál, otočil se na podpatku a odešel.

Zamířil přímo k utrženému sluchátku. Zvedl jej zcela obyčejně – takřka rutinně, jako by se jednalo o sluchátko v telefonní budce, a bez náznaku uzardění začal vytáčet jednoho soudce za druhým. Na Zelejmanovo přání do nich kancléř Machynář pouštěl jedy namíchané na míru přímo v sultánově alchymistické laboratoři. Tedy pardon, jen informoval o stanoviscích pana...

Zde příběh na okamžik zastavíme, aby se ctěný čtenář měl čas řádně zamyslet nad jednáním Zelejmana a Machynáře a jeho možných důsledcích. Nechť se čtenář pokusí vcítit se do role nebohého kancléře a po zásluze polituje Machynáře, jemuž byla uložena nesnadná úloha prodat otrávená jablíčka obezřetným a hrdým soudcům.

Ať kancléř machinoval jak machinoval, kul pikle nebo piklil kule, volaní soudci v sobě dokázali najít dostatek protilátek proti sultánovým jedům. Alespoň prozatím. Zelejman se svých vytoužených rozhodnutí nedočkal a tuze se hněval. Copak musí lidi člověku vždycky všechno pokazit?! A tak se kancléř Machynář zatím nedočkal povýšení na šéfa hradního callcentra. Jakmile však Machynářovy praktiky probublaly na veřejnost, zvedly jen další vlnu nevole vůči sultánovi. Lid opět nemohl přijít Zelejmanovi na jméno a ptal se, jak krátkozraký musí být tento sultán, když takovým podvratným způsobem narušuje nestrannost soudů. Zelejman s Machynářem se v odpověď usmáli a řekli, že na svém konání nevidí nic špatného a tudíž v něm budou i nadále pokračovat.

Vím, ta o Zelejmanovi a Machynářovi je poněkud drsná pohádka, navíc s otevřeným koncem. Někteří však takové mají rádi. Vy ostatní nebulte, každá pohádka se prostě nepovede, ale i ty nepovedené jednou skončí.

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1