TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Nadužívání návykových sedativ a hypnotik

je velmi vážný problém, upozorňuje ve svém článku (odkaz viz níže) konziliární psychiatr MUDr. Martin Konečný.

Doktor Konečný poukázal článkem na dva základní problémy. Zaprvé na neexistenci dat, z nichž by bylo vůbec možné určit počet pacientů užívajících návyková sedativa a hypnotika. Druhým problémem pak je, že sami pacienti nespojují dlouhodobé užívání sedativ či hypnotik s následným zhoršením svého duševního nebo/i tělesného stavu. Netuší, že tyto látky mají závažné nežádoucí účinky, které po rozvoji lékové tolerance zhoršují jejich celkový zdravotní stav a rapidně snižují kvalitu jejich života.

Podle doktora Konečného jsou benzodiazepinová anxiolytika i Z-hypnotika často podávána v rozporu s léčebným doporučením, které jasně stanovuje dobu užívání těchto léků na několik týdnů. Jakmile pacient užívá tyto látky delší dobu, pak sám ztrácí schopnost rozpoznat souvislost mezi krátkodobým pozitivním efektem užitého léku a následným zhoršením svého stavu.

S jakými obtížemi se nemocní škodlivě nebo závisle užívající návyková sedativa či hypnotika potýkají? Jedná se například o nespavost, úzkost, vnitřní chvění či třes, tělesné napětí, bolesti svalů, zejména zad, bolesti hlavy, dále slabost, únava, nevýkonnost, pokles nálady. Podle doktora Konečného není ani tak problém extrémní užívání těchto dávek, díky svým zkušenostem považuje za daleko závažnější fakt, že mezi nemocnými převažují ti, kteří nepravidelně „zobají“ nízké dávky např. Neurolu nebo Hypnogenu.

Doktor Konečný na příkladu 332 nemocných sledovaných v psychiatrické ordinaci Oblastní nemocnice Příbram ukázal, jak probíhal postup léčby. Většina pacientů ve sledované skupině (21-84 let) užívala návyková hypnotika a/nebo sedativa déle než 10 let, minimálně rok, a z důvodu významných zdravotních obtíží vyhledala lékařskou pomoc. Nebyly ovšem výjimkou ani případy, kdy pacienti užívali návyková hypnotika či sedativa déle než 30 (!) let.

Délka ambulantního léčení trvala od 6 do 42 měsíců a u naprosté většiny nemocných (92 %) bylo dosaženo vysazení návykových sedativ či hypnotik. V časovém odstupu po vysazení (3 týdny – 3 měsíce) došlo u nemocných k výraznému zlepšení stavu, zkvalitnění spánku i bdělého života, odezněly často i mnohaleté bolesti břicha, hlavy, zad, apod.

Z praxe doktora Konečného vyplynulo i další neméně znepokojující závažné zjištění. Někteří pacienti přichází do kontaktu s psychiatrem až na jednotce intenzivní péče ARO poté, co se pokusí o sebevraždu, jíž se snaží vyřešit svůj stále se zhoršující stav. Sedativa a hypnotika bývají tedy nejen nástrojem, ale někdy i důvodem (sic!) suicidálního jednání.

V závěru své zprávy doktor Konečný doporučuje, aby všichni preskriptoři návykových sedativ a hypnotik dodržovali doporučení k pouze krátkodobému užívání po dobu obvykle 3 týdnů, nejdéle 6 týdnů, neboť řešení problému nadužívání návykových sedativ a hypnotik začíná právě v ambulancích praktických lékařů a specialistů somatických oborů.

Více o práci MUDr. Martina Konečného se dočtete zde

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1