TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

V době vládnoucích žvástů a skutečné anorexie myšlení

nás latina učí trojí pravdě: primátu slova, ušlechtilosti politiky a ústřednímu postavení času. Jen Bůh sám ví, nakolik to dnes máme zapotřebí – řekl italský filolog, profesor Ivano Dionigi, který je rektorem Alma Mater Studiorum, nejstarší evropské univerzity v italské Boloni. Papež Benedikt XVI. ho jmenoval prvním předsedou nově ustavené Papežské akademie latinských studií. Klasický filolog pro Vatikánský rozhlas hovořil o „kulturní anorexii”, která zachvátila dnešní společnost a nevyhnula se ani církvi. Chceme-li tuto tendenci zvrátit, musíme se vrátit hodně daleko nazpátek. A – proč ne – také k latině.

Myslím, že první směr, kterým by měla vést náprava, je opětovné zavedení latiny do řeholních institutů a především do seminářů. Je nemyslitelné, aby kandidát kněžství neuměl latinsky. Nejenom kvůli tomu, že v tomto jazyce hovořili církevní Otcové a že byl znamením univerzality, nýbrž i proto, že církevní Otcové latinsky psali, a to rovněž pro liturgii. To je tedy první věc, o kterou budeme usilovat. Pak je tu ještě druhé nasměrování. Tato Papežská akademie by podle mého názoru měla vybudovat mosty s laickým světem, zejména s univerzitním a akademickým prostředím. Zde se otevírá prostor pro klasickou filologii – čili nejenom latinskou, nýbrž i řeckou kulturu. Měli bychom se snažit zachránit tento trojúhelník Atény-Jeruzalém-Řím a zužitkovat to nejlepší z jeho odkazu.

V listě motu proprio, zakládajícím novou akademii, Benedikt XVI. upozorňuje, že v dnešním nadmíru technologickém světě latina zažívá renesanci.

Vypadá to, že se skutečně vrací zájem o latinu, klasická studia a klasickou filologii. Návrat, který je předznamenán dvojím přístupem. Na jedné straně jsou lidé, kteří v latině vidí příslušnost k elitám, známku jistého postavení a úrovně. Na druhé straně lidé chtějí číst klasické texty. Dnešní literatura je totiž natolik chudá a ochuzující, že proti tomu četba Augustina, Seneky či Lucretia nabývá přímo výbušné aktuálnosti. Jejich spisy odolávají času a módám a hovoří k člověku takovým jazykem, který bychom v naší každodennosti hledali jen stěží.

Klasičtí autoři nás – díky pluralitě svých myšlenek – učí přemýšlet. Škoda, že toto dědictví tak zanedbáváme, uzavírá předseda Papežské akademie latinských studií, prof. Dionigi. 

Podporují nás:

                                                     30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno             

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1