TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Týden ve světě

Tento týden začal falešným raketovým útokem na Hawai. Stalo se totiž, že zaměstnanec pohotovostní agentury omylem zmáčkl poplašné tlačítko, guvernér nemohl najít heslo na internet a dalších 17 minut mu trvalo, než se dostal do správného šuplete. Poplach trval celkem 38 minut a jakýsi státní reprezentant přiznal, že strávil hrůzné chvíle s rodinou ve vaně, ve které se společně modlili. Pro Američany z toho vyplývá, že by měli znovu začít s nacvičováním „duck and cover“, neboli jak se ukrýt pod stolem. Vzpomínám si na cynickou radu z Čech, abychom v tomto případě „popadli bílé prostěradlo a plížili se na hřbitov“.

Potěšující zpráva přišla ze Švýcarska, které oznamovalo, že bude od 1. března tohoto roku druhou zemí hned po Novém Zélandu, která nebude házet živé kraby do vařící vody. Proces, ještě stále disku­tovaný vědci, zda krab vůbec něco cítí, se zmírnil na omrá­čení kraba elektrickým šokem a vyjmutí mozku píkou, teprve pak má být vhozen do hrnce. Článek je zakončen konstatováním, že Švýcaři kraby stejně moc nejedí, pouze 368 tisíc ročně, zato Američané jich zkonzumují až 147 mi­liónů.

Co by to bylo za zprávy, kdyby se nevěnovaly skandálům našeho prezidenta? Skandál s jakousi kráskou jménem „Stormy Danielle“ neboli „Bouřlivou Danie­lou“, která se s prezidentem stýkala ještě rok po jeho svatbě, nedokázal umlčet ani prezidentův advokát vyplacením 135 tisíc. To ovšem pro 60 miliónů jeho voličů nic neznamená. Oko přivírají i konzervativní křesťané, jen aby pan prezident jmenoval další konzervativce do Nejvyššího soudu, jak slíbil v kampani. Následovalo prezidentovo „uřeknutí“, že by raději přijal emigranty z Norska a ne z takových „děr“ jako je Afrika nebo Tahiti. (Norsko je dnes dvakrát bohatší než Spojené státy, ve kterých dnes žije pouhých 502 Norů.) A poslední zpráva „tvítovaná“ rovnou z prezidentovy postele byla o tom, jak znovu obnovit vládní projekty iniciované politiky a zakázané v roce 2011 prezidentem Obamou. Tato praxe totiž vedla k vážné korupci a docházelo i k takovým „přehmatům“, jako je stavba známého aljašského „Bridge to Nowhere“ neboli mostu, který nevede nikam. Stál 400 miliónů a spoju­je pevninu s ostrovem, na němž žije padesát (sic!) obyvatel.

Debata ohledně kampaně MeToo pokračuje. Herečka Catherine Deneuvová se omlouvá za otevřený dopis novinám, v němž nařkla americké ženy z frustra­ce a upjatosti oproti „rozdováděným“ Francouzkám. Nedorozumění se stává, zvláště když jeden mluví „o voze“ a druhý „o koze“. Horší vyhlídky má snoubenka prince Harryho v Anglii. Po svatbě se bude muset oblékat do šatů barvy modré nebo barvy velblouda, nosit boty podporující klenbu nohy a různé nemožné klobouky.

Další zpráva přišla z Kalifornie z „domu hrůzy“, v němž nábožensky pomatená dvojice držela ve sklepení svých dvanáct dětí ve věku od 2 do 29 let. Jednomu z nich se podařilo vylézt okénkem ven a celou záležitost oznámit. Sousedé prý měli již „dlouho“ tušení.

V rubrice Věda a zdraví se pojednávalo o problémech dětí, které používají digitální technologii až 95 krát denně a jsou v důsledku toho nervózní, nesoustředí se, nespí a dokonce páchají sebevraždy. I Steve Jobs, který technologii vymyslel, ji svým dětem zakazoval. Doporučení, abychom děti vzali občas do lesa na procházku, se zřejmě neosvědčí, neboť tam není „kam zapnout“.

Smutná byla zpráva o čtyřnásobném úbytku kyslíku v oce­ánu nejen kvůli změně klimatu, ale i kvůli znečištění, jež narušuje přímořský život ve všech směrech. Tento globální problém však nevzrušuje naše představitele, kteří s prezidentem v čele vto“ nevěří a dokonce nemáme ve vládě ani žádné vědce. Inu, jak se říká, „po nás potopa“.

Zpravodajství nakonec vyvážila zpráva z Číny. Jakýsi koumák tam vymyslel 110 metrů vysokou filtrační věž pro vyčištění zaneřáděného vzduchu. Hned první pokus ukázal, že věž fun­guje a místní obyvatelé městečka se konečně mohli nadech­nout a možná i spatřit slunce.

Psáno v New Yorku.

Podporují nás:

                                                     30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno             

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1