TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Co znamená „řádit jako dr. Beneš“?

Historik Jan Urban publikoval v Deníku N[1] podivuhodný doklad intuitivně už dávno nazřené  perfidnosti chování prezidenta Beneše. Svědectví o Benešově fantastické mstivosti podali už jeho partneři z předválečné republiky, spolubojovníci z válečné Anglie, ale zdá se, že charakter druhého prezidenta ČR ještě neznáme dost. Benešův charakter byl snad největší omyl TGM, možná největší výhoda Stalina a komunistů a největší slabina demokratické politiky ČR. Právě charakteru se dostalo vyznamenání sochou i zákonem – zasloužil se o stát – od těch politiků, kteří jsou mu dosti podobní. Nikoli samy skutky, ale založení, mentalita, způsoby, estetický dojem tedy charakter stojí za povšimnutí před volbou, pokud máte cit. (D.B.)

„Britský ministr zahraničí Ernest Bevin dostal 17. srpna 1947 otevřený dopis malé skupiny československých exilových politiků, jejichž jména jsou dnes, po více než pětasedmdesáti letech, povětšinou zapomenuta. Podepsali se pod něj generál Lev Prchala, publicista Vladimír Ležák-Borin, diplomat Karel Locher a další.

Dalo by se říct, že sám o sobě tento dopis boří mýtus o poválečné československé demokracii, zničené až v únoru čtyřicet osm komunistickým pučem:

„Protestujeme proti novému znásilnění svobody a práva českého národa vládou československou, která jest opanována komunisty a podřízena Sovětskému svazu. … Již na jaře 1943 dospěli jsme k hlubokému přesvědčení, že politika dr. Beneše povede k nastolení panství komunistické strany v českém národě. […] V květnu 1945 bylo území republiky z větší části zaplaveno Rudou armádou, pod jejíž ochranou přibyl samozvaný prezident dr. Beneš se svou vládou utvořenou v Moskvě a začal řádit v zemi způsobem samozvaným a diktátorským. […] Nic se nezměnilo volbami na jaře 1946. Tyto volby nebyly, což je samozřejmé, volbami svobodnými a podle pojmu západních demokracií.“

A Beneš takové věci neodpouštěl. V archivu českého ministerstva zahraničí byl minulý týden nalezen dokument z 10. února 1946, označený jako tajná depeše československého velvyslanectví v Londýně č. 1736/46 pražskému ústředí. Je označen „Věc: Lev Prchala – žádost o vydání“.


Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1