TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
exekuce-studentu
Rudolf von Ems, Weltchronik. Böhmen (Prag), 14. stol., výřez. HS Fulda. Wikimedia Commons.

Exekuce studentů

Přestože se již mnozí podivovali nad rozsahem a průběhem exekucí v České republice, nejenže exekutorské společnosti ve své činnosti nerušeně pokračují, ale další a další jsou ochotni předávat své dlužníky do rukou exekutorů. Hlavu na špalku mají nyní studenti Univerzity Karlovy.

Rektorát UK rozhodl o tom, že vymáhání neuhrazených poplatků od studentů předá do rukou exekutorským firmám. Tyto firmy pak budou mít v rámci svojí činnosti přístup k údajům ze studijního systému. Někomu se snad takové rozhodnutí může zdát rozumné: exekuce je zákonem regulovaná, její hlavní výhodou je rychlost a nestrannost řízení. Bohužel, ať už je exekutorská komora jakkoliv solidní a řídí se zákony, exekuční řízení nikdy není událostí nesouvisející s celkovou situací, do níž vstupuje. Není možné posuzovat exekuci samu o sobě, ale v souvislosti s problémem, který má toto řešení řešit. Součástí problému se tak stává jednak český právní řád, například (ne)možnost dosáhnout na osobní bankrot (neboli oddlužení), jednak řád univerzity, kterým se řídí studium a z něhož vyplývá možnost vzniku dluhu. Exekuce se tedy jako rozumné řešení může jevit pouze někomu, koho zajímá pouze to, jak dostat z druhého danou částku. Pokud by se jednalo o běžnou obchodní transakci, jejímž předmětem je směna zboží a peněz, budiž, i když i tam je třeba soudnosti. Ale tady je řeč o univerzitě, která před několika lety mobilizovala své studenty pod heslem „vzdělání není zboží“.

Jak vznikají poplatky?

První věcí, která může překvapit někoho, kdo nemá se studiem na UK čerstvou zkušenost, je vůbec možnost zadlužit se univerzitě. Univerzita vymáhá „poplatky“, ale o jaké poplatky se jedná? Poplatků spojených se studiem je několik. Nejčastěji jsou to pravděpodobně poplatky za další studium a za delší studium. Ano, poplatky za další studium – je-li totiž někdo schopen a ochoten studovat několik oborů, byl za to do nedávna penalizován (od akademického roku 2014/15 je poplatek za další studium stanoven na 0,- Kč). Co znamená delší studium se liší v závislosti na fakultě a studijním oboru, obecně se jedná o standardní dobu studia navýšenou o 1 rok. Například na Filozofické fakultě to znamená, že student studuje déle než 3+1 roky v bakalářském studiu, a déle než 2+1 roky ve studiu magisterském. Bohužel ale věci nejsou tak jednoduché, abychom si mohli říci, že sedm let by mělo každému na dostudování stačit. Není sedm let jako sedm let. Pokud totiž nastoupíte na nějaký obor a po týdnu se rozhodnete studium ukončit a obor změnit, tento týden se jako mávnutím kouzelného proutku změní v celý semestr, který se vám bude počítat, kamkoli nastoupíte. A podobně je to na konci studia: vypíší-li vám termín státnic o dva dny později, než by bylo potřeba, z těchto dvou dnů se opět stává celý semestr a univerzita vám ho vesele naúčtuje.

Kromě těchto kapsářských triků ale dochází k prodlužování studia také z mnoha jiných důvodů. Jedním z důvodů může být například špatně sestavený studijní plán, který se ve třech/dvou letech naprosto nedá splnit. Na jeho nesplnitelnosti se může podílet absurdní přetěžování studentů, od nichž se očekává, že budou celý den sedět v lavici a psát si poznámky z povinných přednášek. Nejenže je diskutabilní, jaký smysl má takové studium v dnešním světě, ale je také těžko slučitelné s tím, jak se studuje na Západě, kam studenti vyjíždějí díky Erasmu a jiným programům. Odjede-li tedy student na rok do Německa, může se mu dobře stát, že část tam splněných předmětů se mu neuzná a musí je tak opakovaně plnit doma. Doba studia se tedy opět nutně prodlužuje, a to kvůli vnitřní organizaci univerzity.

Mýtus o věčném studentovi, který se vyhýbá práci a nejenže studuje zadarmo, ale ještě stojí peníze své spoluobčany, je tedy skutečně pouhým mýtem. Od 26 let si každý hradí své zdravotní pojištění a valná většina studentů si už mnohem dříve hradí svůj život. Studium na UK je velice náročné a stojí spoustu úsilí, času a peněz. K prodlužování dochází z různých důvodů. U některých oborů je na základě běžné zkušenosti dokonce otázkou, zda reálná průměrná doba studia onu standardní dobu studia nepřesahuje. Nejsou to potom nějací mytičtí flákači, kteří studují věčně, ale průměrní studenti, kteří studují prostě déle. Velká část důvodů pro vznik poplatků vyplývá z vnitřního uspořádání univerzity, která by si tak měla v první řadě všimnout trámů ve svém oku, než začne rozdírat třísky studentů.

Kramářská univerzita

Ale o to, jak by mělo vypadat studium a jaký smysl má dnes vzdělání, zřejmě vůbec nejde. Ostatně na zpoplatněném prodlužování má zájem sama univerzita, protože na něm vydělává. Univerzita, tato živná matka (alma mater), se ukazuje být spíše skořápkářem, podomním obchodníkem, který předvádí kouzelnické triky, aby prodal něco jiného, než co nabízí. Odvolává se na Humboldta, hlásá vzdělání, jež má být nezpeněžitelnou kultivací ducha, ale ve skutečnosti jde pouze o to, aby se upsali další studenti, ze kterých vydře i to, co nemají. Málokterý student neobdržel v průběhu studia výzvu k placení kdovíjakého poplatku. Za studium se de facto platí. Nejsou to závratné sumy, ale ve studentském rozpočtu udělají díru. Otázkou je, zda se vůbec projeví v rozpočtu univerzity a kolik univerzitu stojí jejich administrativní zpracování.

Je zajímavé, že systém poplatků je v současné době nastaven tak, že je vše prezentováno jako provinění studenta. Zapadá to totiž do univerzitní rétoriky zlepšování člověka: ano, student se provinil, je to špatný člověk, potřebuje disciplínu. Univerzita mu dává vzdělání, které z něj má učinit lepšího člověka, ale také studenta trestá, jeho špatnost vypaluje a vyřezává. I exekuce tedy patří do univerzitního vzdělání. Ve skutečnosti jde ale o peníze, jako o ně šlo při posledních protestech, kdy se měl zkracovat státní příspěvek. O peníze jde ale právě tak, jako o ně jde u skořápek – nejde o prodej kvalitního zboží, o smlouvu, k níž obě strany přistupují vědomě a s dobrou vůlí, ale o to, jak někomu vytáhnout z kapsy stovku.

Dědictví středověku

Český student dneška je podoben středověkému studentovi, jak ho známe z Hugova Chrámu Matky Boží v Paříži: je to chátra, komediant, patří mezi chudinu, zločince a šašky. Není to podobnost čistě náhodná, poněvadž Univerzita Karlova, která byla nejstarší německou univerzitou, stále uchovává středověké dědictví v podobě institucí akademického senátu UK, akademických senátů jednotlivých fakult, děkanů a rektora. I dnes tvoří univerzitu demokratické instituce, představitelé univerzity jsou voleni a jsou – stejně jako studenti – členy akademické obce. Středověkou idylu ale narušuje to, že ve středověku být studentem, být členem akademické obce znamenalo mít určité svobody. Jak se s tím ale slučuje postup rektorátu ve věci vymáhání poplatků?

Akademický senát Filozofické fakulty UK se proti takovému postupu rozhodně staví:

Usnesení č. 133 Akademického senátu FF UK

„AS FF UK zásadně nesouhlasí se zapojením exekutorských firem do procesu vymáhání poplatků za studium. AS FF UK se domnívá, že spolupráce s exekutorskými firmami poškozuje dobré jméno UK a že k vymáhání dlužných částek by mělo být využito stávajících mechanismů. AS FF UK vyzývá vedení UK, aby vysvětlilo svůj postup v této věci a předložilo podrobné informace o smluvních podmínkách spolupráce s exekutorskými firmami. AS FF UK zároveň vyzývá Sociální komisi a Ekonomickou komisi AS UK k projednání této věci a zaujetí stanoviska k tomuto kroku vedení UK.“

(http://www.ff.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/usneseni/)

Sociální komise Akademického senátu Univerzity Karlovy se na základě toho obrátila na rektora. Lze snad doufat, že rektor přehodnotí své rozhodnutí a od exekucí ustoupí. Lze snad doufat, že demokratické instituce akademické obce fungují, postaví se za studenty a rektor své rozhodnutí přehodnotí a ponese jeho následky. Přesto si nelze neklást otázky, jejichž aktuálnost celá záležitost s exekucemi jen o něco více zdůrazňuje: Co dnes znamená být studentem? Jaká je dnes akademická obec? Jakou roli má dnes Univerzita Karlova?

 

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

Přihlásit odběr novinek

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1