TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
vetsi-bezpeci-nebo-omezeni-svobody
Výkres kulometu Maxim z roku 1905. Wikimedia Commons.

Větší bezpečí nebo omezení svobody?

Zatímco Evropská unie se všeobecně snaží o kompletní odzbrojení občanů EU a projednává novou směrnici, kterou čeští a polští ministři zahraničí v Lucemburku odmítli, čeští poslanci projednávají navrhovanou novelu zákona o zbraních a střelivu. Nutno dodat, že již v současné podobě se ukazuje několik jejích nedostatků a to především proto, že Česká republika má velmi přísnou legislativu a získat zbrojní průkaz (ZP) zde není až tak jednoduché. Proto se některá navrhovaná opatření jeví spíše jako snaha ještě více omezovat poctivé a svědomité držitele ZP, kteří jsou pod neustálým dohledem. Jaké jsou důvody k této novelizaci? Novela zákona reaguje na pouhé dva incidenty, které se odehrály v poslední době – výbuch munice ve Vrběticích a střelbu v Uherském Brodě.

V prvním případě jsou legislativní úpravy vítány, protože munice byla skladována a zpracovávána soukromými objekty ve vojenských prostorech a přísnější regulace jsou na místě. Ve druhém případě se jedná spíše o populistický krok a přehnanou reakci. Samozřejmě s výjimkami smyslupných změn, jako je zkrácení platnosti průkazu z 10 na 5 let či povinnost absolvovat zdravotní prohlídku před zkouškou odborné způsobilosti.

V čem tedy spočívají kontroverze ohledně této novely? Vyskytly se tu dva zásadní problémy. Prvním je možnost nahlédnutí lékařem či obecním policistou do Centrální evidence přestupků a Centrální evidence zbraní. To je nepřípustné, protože se jedná o citlivé osobní informace a podle návrhu zákona lékař může nahlížet do informací v registru, aniž by bylo jakkoli ověřeno, zda je dotyčná osoba lékařovým pacientem či ne. S tím se pojí problematika oznamování posudkovému lékaři v případě podezření na ztrátu zdravotní způsobilosti. Toto oznamování je v současné době povinné, ale pokud by návrh zákona prošel a nahlížení do registru by bylo pouze dobrovolné, je otázkou, zda by to nevedlo k nižší efektivitě. Hlavním důvodem k nespokojenosti s touto novelou ale je, že v případě důvodného podezření by měla možnost policie vykonat bez jakéhokoli povolení domovní prohlídku za účelem zadržení či zajištění legálně držené zbraně a průkazu k ní. A to nejen u držitele zbrojního průkazu. Policie by mohla vstoupit kamkoliv, kde by uznala za pravděpodobné, že by mohla být zbraň uložena. To znamená, že by se mohli vlamovat do bytů rodinných příslušníků, přátel, kolegů z práce či například z posilovny. A to by se mohlo stát jednoduchým nástrojem, jak si prověřovat například nepohodlné novináře, kteří jsou příliš kritičtí nejen vůči politikům ale i podnikatelům, jejichž aktivity nemusí být příliš čisté. Možnost nahlédnout do registrů poskytujících takto citlivé informace prakticky kterémukoli lékaři či policistovi otevírá dveře pro nelegální obchod s informacemi a zneužití tohoto tajemství kýmkoliv by bylo velmi nežádoucí.

 

Na druhou stranu je pravda, že se počet zbraní v České republice zvyšuje. Podle statistiky Policejního prezidia ČR, Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál se počet zbraní mezi lidmi za posledních pět let zvýšil o sto tisíc. A to i přesto, že v roce 2014 proběhla zatím čtvrtá a poslední zbraňová amnestie, během které bylo odevzdáno téměř 5800 zbraní a 470000 kusů střeliva (Policie ČR).1 To znamená, že v roce 2015 bylo v ČR zhruba 800tisíc střelných zbraní, zatímco počet držitelů zbrojních průkazů v loňském roce klesl na necelých 300tisíc osob.

Samozřejmě je dobré mít možnost rychle zasáhnout při opravdu důvodném podezření, že se majitel zbraně pokusí s ní vykonat něco, co by mohlo někoho ohrozit na životě. A přestože můžeme mít zákony sebepřísnější, takovýmto incidentům, jaký se stal v Uherském Brodě, nepůjde předem zabránit, protože je nelze předvídat. Je proto otázkou, zda by nebyla novela spíše způsobem, jak ještě více omezovat či šikanovat poctivé držitele, kteří mají zbraň i průkaz legálně, zatímco skutečných zločinců by se nijak nedotkla.

1

http://www.policie.cz/clanek/ctvrta-zbranova-amnestie-skoncila.aspx


TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

Přihlásit odběr novinek

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1