TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
co-se-v-rozhodne-uz-v-rijnu
El Lisickij, Beat the Whites with the Red Wedge, 1919. výřez. creativereview.co.uk

Co se rozhodne už v říjnu

Volby do krajských „vlád“ a do třetiny senátních pozic jaksi zevšedněly. Jsou zastíněny očekáváním jarních parlamentních voleb a zřejmě mnohem pozdější, zato mediálně atraktivnější volbou prezidenta. Na tu se také výlučně soustředila občansky cenná, avšak kapacitně limitovaná Kroměřížská výzva. Podíváme-li se však trochu pečlivěji na souvislosti nadcházejícího říjnového volebního klání, vystoupí před námi silně znepokojivý obraz, v němž probleskují rizika promarněných příležitostí i velmi vážných bezpečnostních a ekonomických hrozeb, jež v zájmu naší národní budoucnosti není radno ani retušovat, ale ani bagatelizovat.

Připomeňme si nejdřív několik banálních skutečností.

Krajské instituce mají zásadní vliv na vnitřní podmínky života obyvatel kraje a na jejich budoucnost. Často jsou to krajská zastupitelstva, která mají mnohem blíže k reálnému životu než centrální reprezentace. Jejich krajový patriotismus a znalost  běžného života je v poslední době častěji vede ke klidnější vzájemné spolupráci a k hledání perspektivnějších a přitom realističtějších a jaksi lidštějších řešení, než jsou ta, na která se zpravidla zmůže celostátní poslanecká reprezentace.

Výsledky krajských voleb také silně ovlivňují vývoj v politických stranách a složení kandidátek do parlamentních voleb. Kromě toho mají významný vliv i na celkové politické a morální klima ve společnosti a na politickou podporu politiků aspirujících na vrcholné státní funkce včetně té prezidentské.

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev spolu s pravidelnou volbou třetiny senátorů budou s vysokou pravděpodobností mít nezanedbatelný vliv i na zahraniční politiku a zásadní geopolitickou orientaci České republiky ještě dříve, než o ní rozhodnou parlamentní volby a významně ji ovlivní všelidová volba prezidenta. Nová skladba krajských zastupitelstev může v dobrém i zlém podstatně poznamenat manévrovací prostor České republiky v nebezpečných, těžko předvídatelných situacích. Například prosazení ultimativních požadavků hrubě populistických stran odmítnout na území toho či onoho kraje jakákoliv detenční zařízení pro utečence může v případě nových humanitárních krizí nebezpečně nejen ohrozit soudržnost Evropské unie a naše nenahraditelné ukotvení v bezpečnostních systémech demokratických států, ale také zbytečně zesílit ohrožení českých občanů na území jejich státu.

Nezapomínejme ani na podstatný vliv výsledků krajských i senátních voleb na stav politické morálky ve státě. Kolik případů morálních, někdy i hodně trapných selhání, kolik případů finanční kriminality na úrovni vrcholových krajských orgánů, často nedořešených, devastovalo důvěru velké části voličů ve smysluplnost demokracie. A na druhé straně jak nadějně působí jakékoliv náznaky slušných debat a trpělivé spolupráce i při různosti názorů reprezentantů jednotlivých stran právě na krajské úrovni, což tak silně kontrastuje s teatrálními a osobně zaměřenými hádkami mediálních hvězd celostátní politiky.

Naléhavá otázka tedy zní: Budou výsledky kvapem se blížících říjnových voleb vykročením k regeneraci a stabilizaci naší zvenčí i zevnitř několikrát zpřetrhané národní tradice směřovat ke kultivované demokracii a svobodomyslnosti, nebo se opět fatálně přiblížíme ke sklapnutí některé z pastí geopoliticky nezřízeně ambiciózních autoritativních režimů, jež jsou tradičně založeny na nesvobodě, represích a úskočné lhavosti?

Právě v tomto kontextu je zřejmé, že už může být i pozdě. Národní vlastnosti, jako jsou liknavost a neschopnost řešit problémy dříve, než nám začnou přerůstat přes hlavu, nás dosud neopustily. A přece, něco by se snad ještě udělat dalo. V prvé řadě je nutné si zopakovat, co vlastně jako občané a voliči můžeme ještě teď udělat, i když jsme většinou hodně zavaleni svými starostmi a povinnostmi.

Především bychom si měli uvědomit, že i přes veškeré zklamání současnými politickými stranami je nutné jít volit a vybrat si mezi nimi tu, k níž máme sice také silné výhrady, ale ve které můžeme předpokládat nejvyšší lidský potenciál ji jakž takž obrodit ke slušnosti a důvěryhodnosti. A tam patří vlastně všechny ty české strany, které v sobě nemají nebezpečně velká uskupení takových členů, kteří si zakládají na bezvýhradném až vazalském spojenectví s lidsky necitlivými diktátorskými režimy. Leccos je nutné prostě překousnout, protože přesvědčení demokraté málokdy dostali šanci na snadný a bezvýhradný výběr mezi stranami, na nichž demokracie jako systém závisí. Ostatně proto teorie demokracie klade tak velký důraz na pluralitu stran a jejich vzájemnou, i když v principu svobodnou soutěž.

Za druhé je nutné maximálně využít již vyzkoušenou možnost, kterou nám nabízí zákon o volbě do zastupitelstev krajů. Kromě výběru preferované strany můžeme zvlášť označit čtyři nejsolidnější a nejvíce perspektivní kandidáty bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. V konečném výsledku může naše rozhodnutí přinést zajímavý efekt. Lidsky kvalitní kandidát se solidním vzděláním i zkušenostmi a pokud možno i s mezinárodním rozhledem, kterého preferenční hlasy nečekaně posunou do krajského zastupitelstva, se může v dobrém slova smyslu stát pověstnou štikou v stojatých vodách toho či onoho stranického rybníčku a významně přispět k modernizaci správy kraje a její orientaci na budoucnost.

Při obezřetném a současně aktivním využívání obou těchto možností je nutné dbát ještě na jeden důležitý cíl. Volič, který své národní a evropské a postupně i světové občanství bere vážně a staví je nad příliš dogmatické stranictví, by se tak měl vědomě podílet na spoluvytváření něčeho, co bychom mohli nazvat záchranným a současně kreativním pásem demokracie. Ten v každém dobře zvoleném zastupitelském sboru tvoří jednotliví nefanatičtí a partajně i osobně nesobečtí zastupitelé, kteří dokáží přes hranice stranických klubů nejen debatovat a podporovat tvořivé kompromisy, ale v kritických chvílích ohrožení demokracie či při hrozbě proniknutí mafiánských klik dokáží vytvořit efektivní záchrannou hradbu rychle zbudovanou z hlasů poslanců napříč přes úzké partajní hradbičky a osobní zájmy. Současně máme povinnost velmi vážně a včas pochybovat o demokratické povaze stran a politických uskupení, která tento typ osobností vytlačují a na svých kandidátkách neumisťují, a z hranic své občanské tolerance je rozhodně vyloučit.

Co platí pro volby do krajských zastupitelstev, platí do značné míry i pro volby do Senátu. Ani tyto volby nesmí být podceněny. V době otevřeného geopolitického napětí a složitých konfliktů mezi společenstvím demokratických států s autoritativními a teokratickými státy role Senátu významně zesiluje. Oslabení jeho demokratické prozápadní orientace může mít pro naši budoucnost osudové následky. Nezapomeňme, že v demokracii někdy rozhoduje i pouhý jeden hlas. Přitom je nutné počítat s tím, že protidemokratický a v podstatě proruský proud s možností tak zvaného mírového převratu počítá, a bude proto obratně podporovat a prosazovat své kandidáty na senátorské pozice. Pokud tyto obměňovací volby do třetiny Senátu prozápadní část veřejnosti prohraje, může být odstartován nebezpečný proces, který později už těžko zastaví i sebelepší prozápadní prezident.

Času do voleb už je opravdu málo. Odpovědným a hledajícím voličům tedy nezbývá než naše tradiční občanská svépomoc a improvizace: například vyžadování otevřených debat s kandidáty a aktivní účast na nich, kladení jasných otázek zřetelně rozlišujících postoje kandidátů, případně vlastní pořádání či organizování vysvětlujících diskusních akcí. V neposlední řadě pak psaní a rozesílání článků a solidních informací a ovšem také osobní přátelské diskuse. A jistě leccos dalšího, co český důvtip nabídne.

Snad se tak dá dobré věci pomoci ještě i teď, i když nejspíš jen o ten malý rozhodující fous. Kdyby se však tento zázrak povedl, znamenal by významný počin před možná už jarními parlamentními volbami, na které se odpovědní občané s žádoucím politickým nadhledem musí už teď začít připravovat.

Autor je sociolog

 

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

 • Spalovač trenýrek se mýlí

  Petr Havlík

  Společnost, kde „nejhlasitější“ formou komunikace je mlčení mlčící většiny, již není demokracií. Základním předpokladem plnohodnotné demokracie je totiž otevřený prostor pro svobodnou diskusi....

 • Červené trenky v Bílině

  Veronika Vendlová

  Úryvek z textu Veroniky Vendlové, členky iniciativy „Společně to dáme“. Jde o reportáž z protestu této iniciativy proti prezidentu Zemanovi v Bílině. Vybraný text je ze závěru článku, kdy jsou oponenti...

 • Tajemstvím smíření je vzpomínka

  Michal Kadleček

  Mohlo by se zdát, že zbytečně vytahuji věci zapomenuté, nebo dokonce promlčené. Jenže česká xenofobie, předsudky a komplexy stejně jako občasná nepodložená halasná namyšlenost a hysterické reakce...

 • Pomník Milady Horákové

  Redakce Přítomnosti

  V roce 2015 byl díky finanční pomoci Nadačního fondu Stránský odhalen na pražském Pětikostelním náměstí pomník Milady Horákové. V místech mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou připomíná boj proti totalitě....

 • Urážka státu do hlavy

  Martin Jan Stránský

  Vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský komentuje pohoršení, které svým textem vzbudil v několika čtenářích, těmito slovy:  Moje poslední glosa,[1] která souvisela s první,[2] naštěstí splnila mé...

 • Pan Žáček je možná trochu cvok, ale je to cvok hezký!

  Jan Cigler

  Lidé si ovšem rozhodně nechtějí kazit dojem o konopí nějakými mozoly, když mohou lenošit s brčkem ve stínu věkovité lípy a smát se jako „normální šílenci“... I tak je pan Žáček inspirativní. Třeba...

 • Učešte mi uši

  David Bartoň

  V době, kdy je lidské slovo vzácné, mi zní až neuvěřitelně inspirativně, co pověděl A. Mitrofanovovi jeden z hrdých Rusů a nemnoha přátel naší země Viktor Fajnberg[1]: „Jste-li v bezvýchodné...

 • Lid může hýkat, konečně se zbavil elit

  Jaroslav Erik Frič

  Od své nominace (nevím, kým vůbec podané) na Cenu Magnesia Litera za mé „blogové“ psaní v loňském roce a která se předává pod egidou pro mne zcela nepřijatelných sponzorů, jsem se distancoval...

Podporují nás:

                                                      30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big