TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
kajinek-versus-soudce
Ferdinand Hodler, Selbstbildnis mit aufgerissenen Augen III . 1912. wikiart.org

Kájínek versus soudce

Soudce není řemeslo, ale poslání, přinejmenším teoreticky. Prostudovat nezáživný spis, vyslechnout svědky, zvážit polehčující okolnosti, vcítit se do pocitů oběti, udělat si představu o pachateli a vynést rozsudek si vyžaduje tolik času, námahy a zejména morálních kvalit, že před soudci konajícími takto svou práci je nutno smeknout. Otázkou pochopitelně zůstává, pro kolik z nich je to řemeslo, a pro kolik poslání. A jak je od sebe odlišit.

Aféra prezidentské milosti dvojnásobnému vrahovi je ukázkový příklad situace, kdy je naprosto vyloučeno si udělat vlastní úsudek. Pouze ten, kdo měl přístup do spisu a měl možnost obeznámit se s psychologií a povahou pachatele si může udělat představu o tom, k čemu ve skutečnosti došlo. Nikdo z nezasvěcených nic neví a ani vědět nemůže. Sympatie a antipatie jsou dány postojem k jednajícím postavám dramatu, v tomto případě soudci, prezidentovi a nájemnému vrahovi – protože podle předchozího rozsudku se o vraha jedná. Šermovat s presumpcí neviny v tomto případě nelze. Pochybovat o jeho vině znamená vyslovit nedůvěru soudci, jehož jméno Wikipedie neuvádí. To může mít svůj důvod, bylo by však záhodno vysvětlit jaký. Jestliže diskreditace justice dosáhla takových rozměrů, že slovo odsouzence na doživotí má větší váhu než slovo soudce, pak nelze hovořit o právním státu. Informační hodnota averzí, zálib, preferencí, sympatií a jiných výronů podvědomí i vědomí je v oblasti práva nulová. V případě trestných činů existuje tolik variant, že přiblížit se správnému výkladu fakt, je nesmírně obtížné. Máme-li jiný názor, je třeba ho podepřít něčím jiným než emocemi. Za povšimnutí stojí, že ti, kdo straní vrahovi, straní prezidentovi.

Podle Wikipedie má Kájínkův spis 10 000 stran a rozsudek 130 stran. Připadá mi nepravděpodobné, že by je prezident vzhledem ke svému věku, fyzickému stavu a svým koníčkům přečetl, natož zvážil a posoudil. Ani prezident nejspíš pravdu nezná, i když by se k ní, na rozdíl od nás, mohl aspoň přiblížit. Jeho milost je patrně motivována něčím jiným. Z předchozího působení a vystupování lze usuzovat na důvody mrzké, pokleslé a účelové.

Vrah pravdu pochopitelně zná, ale není v jeho zájmu ji vykřikovat do světa. Blábolit může cokoli, mikrofony jsou vytaseny. Co vedlo novináře k tomu, aby po několik dní obléhali vězení, je vcelku zřejmé. Relevantní informace to nebude, takže materiální zisk, jako třeba v bankovním sektoru. Takže jediné, co ukoptěná záležitost umožňuje pochopit, je psychologie hráčů ve hře vytvářející dobovou atmosféru, která doléhá na všechny. Následky jsou patrné: chmury, nostalgie, pocity bezmoci a znechucení.

Samostatný oddíl tvoří průzkumy veřejného mínění. Proč dotazovaní odpovídají na otázky na věci, na něž nemohou mít fundovaný názor, je poněkud zajímavější otázka. Z ankety vyplývá, že vrahovi straní nadpoloviční většina dotazovaných. Samozřejmě nevím, jak byl výzkum proveden a kolik lidí se ho zúčastnilo, ale to, co prozrazuje, o duševní úrovni tázajících i dotazovaných mne v skutku nezaskočilo. Koneckonců to byli právě oni, slušní lidé, spořádaní občané, vážení voliči, kdo prezidenta usadili na hradě. Kruh voliči, prezident a vrah se uzavřel. Považovat zemi, kde lze milostí vrahovi získat přízeň voličů, za civilizovanou ovšem nelze. A to už je informace nadmíru důležitá. Takže až se budou vlastenečtí mravokárci opět horšit nad stavem společnosti, budou si to muset vyříkat mezi sebou.

My kavárenští povaleči, které ochmelka nereprezentuje, protože jsme ho nevolili, se už divíme jen vlastní schopnosti se stále ještě divit. Což nám pochopitelně nebrání se radovat, že si můžeme u našich pobryndaných stolků povídat o věcech, které pro změnu vzrušují zase nás. Třeba o tom, jak obtížné je překonat nelibost a připustit, že i profláknutý, na pohled odpudivý tvor obklopený spodinou dokáže přispět k lepšímu pochopení obecních zmatků, čili našemu vnitřnímu klidu. Nebo o tom, jak užitečná bývá často neužitečnost. Nebo o nepochopitelné lásce lidu k Jánošíkům, kteří jej ožebračovali. Nebo o tom, jak výmluvné jsou kraviny tvořící duševní potravu našich spolucestujících v tramvaji a jejich reprezentace. Případně se dohadovat o tom, odkud zbabělci berou odvahu mít názor na věci, o nichž nic nevědí, o nichž nepřemýšleli, které se jich osobně netýkají, pouze přispívají k duchu doby, na níž si bezustání stěžují a nadávají. V kavárně je útulně a veselo. Nedat se otrávit atmosférou je ovšem stará známá dřina.

 

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

 • Spalovač trenýrek se mýlí

  Petr Havlík

  Společnost, kde „nejhlasitější“ formou komunikace je mlčení mlčící většiny, již není demokracií. Základním předpokladem plnohodnotné demokracie je totiž otevřený prostor pro svobodnou diskusi....

 • Červené trenky v Bílině

  Veronika Vendlová

  Úryvek z textu Veroniky Vendlové, členky iniciativy „Společně to dáme“. Jde o reportáž z protestu této iniciativy proti prezidentu Zemanovi v Bílině. Vybraný text je ze závěru článku, kdy jsou oponenti...

 • Tajemstvím smíření je vzpomínka

  Michal Kadleček

  Mohlo by se zdát, že zbytečně vytahuji věci zapomenuté, nebo dokonce promlčené. Jenže česká xenofobie, předsudky a komplexy stejně jako občasná nepodložená halasná namyšlenost a hysterické reakce...

 • Pomník Milady Horákové

  Redakce Přítomnosti

  V roce 2015 byl díky finanční pomoci Nadačního fondu Stránský odhalen na pražském Pětikostelním náměstí pomník Milady Horákové. V místech mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou připomíná boj proti totalitě....

 • Urážka státu do hlavy

  Martin Jan Stránský

  Vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský komentuje pohoršení, které svým textem vzbudil v několika čtenářích, těmito slovy:  Moje poslední glosa,[1] která souvisela s první,[2] naštěstí splnila mé...

 • Pan Žáček je možná trochu cvok, ale je to cvok hezký!

  Jan Cigler

  Lidé si ovšem rozhodně nechtějí kazit dojem o konopí nějakými mozoly, když mohou lenošit s brčkem ve stínu věkovité lípy a smát se jako „normální šílenci“... I tak je pan Žáček inspirativní. Třeba...

 • Učešte mi uši

  David Bartoň

  V době, kdy je lidské slovo vzácné, mi zní až neuvěřitelně inspirativně, co pověděl A. Mitrofanovovi jeden z hrdých Rusů a nemnoha přátel naší země Viktor Fajnberg[1]: „Jste-li v bezvýchodné...

 • Lid může hýkat, konečně se zbavil elit

  Jaroslav Erik Frič

  Od své nominace (nevím, kým vůbec podané) na Cenu Magnesia Litera za mé „blogové“ psaní v loňském roce a která se předává pod egidou pro mne zcela nepřijatelných sponzorů, jsem se distancoval...

Podporují nás:

                                                      30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno

Partneři:

logo pozadi cervena udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big