Hlavní informace
co-ma-byt-prezident-zac
Maria Lai. Al Gigante Lassu. 2006. wikiart.org

Co má být prezident zač?

O spuštění internetové hry Prezident 21 (21. 12. 2016) jsme čtenáře informovali v rozhovoru s jejím tvůrcem matematikem Karlem Janečkem letos na jaře (viz odkaz níže).

Internetová hra Prezident 21 chce ukázat, jak by volba prezidenta dopadla, kdyby občané získali možnost snadno navrhovat kandidáty a měli k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas.

Deklarovaným cílem hry je výběr takového kandidáta, na němž se nejvíce lidí shodne a který také nejméně lidem vadí. Více kladných než záporných hlasů má přinést větší společenskou shodu, a v důsledku toho má být více lidí spokojeno s vítězem. Záporný hlas zase má ztížit situaci těm osobnostem, které společnost rozdělují a extremistům.

K 30. říjnu 2017 byla analyzována data z první fáze hry. V této fázi hry bylo možné vybírat z více než 600 navržených kandidátů (v květnu sem například přibyl i omilostněný vrah Jiří Kajínek). V den uzavření první fáze hry hlasovalo 223 053 lidí (aktuálně na internetu hlasuje už více než 241 tisíc lidí). Zrekapitulujme, co všechno lze z průběžně sečtených dat vyčíst.

Nejdříve se zaměříme se na to, jaký typ kandidáta lidé na internetu vlastně vybírali.

Na jakých vlastnostech budoucího prezidenta se internetoví voliči nejvíce shodovali? Na otázku jaký by měl být český prezident, se nejvíce voličů shodlo na tom, že by měl být (1.) morální osobnost (47 %), (2.) slušný a upřímný (34 %) a že by měl být (3.) sjednocující osobnost (34 %). Naopak nejméně důležité pro voliče internetové hry bylo, aby byl prezident mediálně známou osobností (-16 %). Ohledně pravomocí budoucího prezidenta se hlasující shodovali, že prezident by měl (1.) jmenovat premiéra a schvalovat vládu (60 %), (2.) vetovat zákony (40 %) a udělovat vyznamenání (27 %). Záporně se lidé vyslovili k tomu, že by prezident měl mít imunitu (-15 %) nebo že by měl vyhlašovat amnestii (-5 %). Za dosud nejlepšího prezidenta označili voliči T. G. Masaryka (75 %) a Václava Havla (44 %). Nejvíce záporných hlasů získal (1.) Klement Gottwald (-27 %), který skončil na posledním 11. místě, (2.) následoval Miloš Zeman (-22 %), který se však díky kladným hlasům umístil celkově na 6. místě.

Na jakých politických tématech se internetoví voliči shodovali? Největší shoda panovala u (1.) hospodaření státu a ekonomické situace ČR (26 %) a dále u (2.) kvality justice a právního státu (22 %). Na posledním 23. místě se objevilo téma začleňování menšin (-11 %), lidé dávali záporné hlasy i tématu migrace (-8 %), díky kladným hlasům se toto téma dostalo na 9. místo. Ohledně zahraniční politiky ČR se lidé nejvíce shodli na tom, že by ČR měla prohlubovat partnerství v rámci Visegrádské skupiny (75 %) a dále na tom, že by ČR měla zůstat v NATO (74 %). Rezonovalo i téma euthanázie (71 %) nebo souhlas se snížením výdajů státu min. o 50 % (48 %).

Jaké hodnoty považují internetoví voliči za nejdůležitější pro fungování společnosti? První tři příčky obsadila (1.) spravedlnost (69 %), (2.) odpovědnost (66 %) a (3.) svoboda (53 %).

Lidé by si tedy přáli vybrat sjednocující, morální osobnost, slušného a upřímného člověka typu TGM, jenž má smysl pro spravedlnost, odpovědnost a svobodu, který bude ČR potvrzovat ve členství v NATO a Visegradu, ale bude mít i pochopení např. spornou euthanazii.

Jak jejich volba dopadla? Pořadí kandidátů na konci první fáze hry bylo následující:

1. místo – Jiří Drahoš (77 435 hlasů),

2. místo – Michal Horáček (44 710 hlasů),

3. místo – Marek Hilšer (19 353 hlasů).

Miloš Zeman je co do počtu kladných hlasů na třetím místě (55 749), ale kvůli velkému počtu záporných hlasů (-77 411) je v součtu poslední.

Jaké jsou výsledky od těch internetových voličů, kteří poskytli své sociodemografické údaje (19 % ze všech hlasujících)?

Ze 42 117 lidí bylo 52 % mužů a 48 % žen, jejich nejčastěji uváděným vzděláním bylo středoškolské s maturitou (38 %). Zatímco Jiřího Drahoše volili muži a ženy téměř rovným dílem, u Michala Horáčka a Marka Hilšera lehce převažují ženy nad muži (o cca 5 %). Všichni tři pánové Drahoš, Horáček i Hilšer zaznamenali největší podporu od věkové skupiny v rozmezí 19–28 let, stejná věková skupina také nejčastěji udílela záporné hlasy Miloši Zemanovi.

Podíváme-li se na voliče z hlediska jejich vzdělání, pak je zajímavé, že Jiřího Drahoše podle očekávání volí nejčastěji lidé s vysokoškolským vzděláním (64 %), ovšem ani procento voličů se základním vzděláním není zanedbatelné (47 %). Opačná je situace v případě záporných hlasů pro Miloše Zemana – tyto hlasy udílejí nejčastěji vysokoškoláci (-52 %), nejméně často pak lidé se základním vzděláním (-8 %).

Rozdělíme-li voliče podle výše jejich příjmů, pak lze říci, že lidé s nejvyššími příjmy (40 tisíc a víc) volí analogicky stejně jako vysokoškoláci: nejvíce podporují Jiřího Drahoše (63 %) a udílí nejvíce záporných hlasů Miloši Zemanovi (-52 %). Lidé s příjmem do 20 tisíc korun podobně jako lidé se základním vzděláním volí Jiřího Drahoše (40 %), Miloši Zemanovi ovšem neudílejí žádné záporné hlasy a jejich kladné hlasy činí pouhé jedno procento.

Obecně lze říci, že největší podpoře se těší všichni tři první kandidáti od lidí, kteří žijí v obci nad 100 tisíc obyvatel. Nejvíce je volili lidé z Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Liberce, Ústí nad Labem, Pardubic, Hradce Králové, Olomouce, Ostravy, Zlína, Brna nebo z Karlových Varů. Co do krajů se nejvíce aktivních voličů nacházelo v Praze a Středočeském kraji a dále v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském.

Z hlediska obcí získal voliče na svou stranu s přehledem Jiří Drahoš (zvítězil by kromě 12 ve všech 500 největších obcích; Praha: 9 537 hlasů), který se ve třech obcích dělí o prvenství s Michalem Horáčkem (na prvním místě či shodně v 15 z 500 největších obcí; Roudnice nad Labem: 60 hlasů). Miloš Zeman vítězí například v Kopidlně (4 hlasy) nebo v Kryrech (3 hlasy).

Komu patří Praha a kdo nemá v Ústí šanci? Zatímco Jiří Drahoš se těší největší podpoře v Praze (59%) a ve Středočeském kraji (49 %), Miloš Zeman obdržel od voličů v těchto krajích nejvíce záporných hlasů (-43 % a -24 %). Ani v kraji Vysočina není pro voliče přitažlivý Miloš Zeman, ale Marek Hilšer, který zde co do počtu hlasů dominuje (18 %; 20 % hlasů v Praze). Zajímavá je i podpora kandidátů v Ústeckém a v Moravskoslezském kraji. Zatímco Michal Horáček má nejmenší podporu voličů v Moravskoslezském (10 %) a v Ústeckém (13 %) kraji, Miloš Zeman má v těchto dvou regionech podporu nejvyšší. Vyjádřeno součtem kladných a záporných hlasů to však znamená, že v Moravskoslezském kraji by jej volilo 5 % voličů a v Ústeckém kraji pak 0 %.

Nyní vstupuje hra do své druhé fáze – zmizeli všichni ti, kteří nekandidují, a hra se přeměnila v předvolební průzkum, v němž občané sdělují své preference ohledně 9 potvrzených kandidátů. Aby to bylo spravedlivé a všichni kandidující, včetně nově ohlášených (např. Mirek Topolánek), měli stejné šance, tak se hra k pátku 24. 11. nuluje. Zůstanou jen ti, kteří splnili všechny zákonné podmínky a Ministerstvo vnitra je oficiálně vyhlásí jako kandidáty na prezidenta.

I výsledky druhé fáze hry mohou o voličích, jejich představách či problémech mnohé ukázat. Bude se hra na volbu diametrálně lišit od reálné volby? Byli bychom spokojenější s výsledkem internetové volby než s výsledkem volby reálné?

Čím více voličů se do hry zapojí, tím víc se toho o sobě můžeme dozvědět. Výhodou pro toho, kdo se hry zúčastní, je okamžitý přehled o stavu hlasování z různých hledisek (muži/ženy; města a vesnice; věkové skupiny; příjmové skupiny; dle vzdělání; nejvíce rozporu budí; podle kandidatury, atp.) a dále i to, že volbu je možné v průběhu času změnit.

Hře Prezident 21 proto přejeme, aby dokázala oslovit co nejvíce dalších voličů.

Zdroj: Prezentace „Prezident 21, Institute for Democracy 21, říjen 2017“.

Další zdroje:

Hra Prezident 21

Rozhovor s Karlem Janečkem

http://prezident.d21.vote/strany/index.html

http://prezident.d21.vote/grafy/kandidati_temata.html

Další informace

Glosy

 • Nebyl to slavný člověk

  Ke břehu řeky, jejíž hladina se právě rozčeřila pod tichými údery pádla, se v kajaku blíží štíhlý, opálený muž. Vyskakuje na břeh a já mu pomáhám vytáhnout loď do rákosí. Slunce se sklání k obzoru...

 • O málo lepší otroci

  „Postupně došlo k tomu, že pracující, osamoceni a bez pomoci, byli vydáni na pospas nemilosrdným zaměstnavatelům a stali se oběťmi nenasytného, nekontrolovaného kapitalistického soutěžení. Najímání...

 • Cejchování při fotbale

  Trenér zlínských fotbalistů Vlastimil Petržela v neděli večer okomentoval vítěznou branku soupeře slovy: „To byla hrubá chyba toho černocha.“ Měl tím na mysli obránce svého mužstva Jonathana...

 • Žádejme Tigridova pravidla

  Babylon k jubilejnímu roku 2018 Prohlášení redakce Ve chvíli, kdy už to vypadalo, že moc si může s konečnou platností dělat s českou společností, co chce, aniž by z její strany přišla sebemenší odezva,...

 • Kdo to zaplatí?

  V souvislosti s odletem Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého do Číny, kde měli pro svého patrona zjistit, jak je na tom spřátelený soudruh Jie Ťien-ming (toho času ve vazbě), se moc nemluví o tom,...

 • Modlitba ze Střešovic

  Jako fotografka často působím při různých příležitostech a v rozličných sférách společnosti a komunit. Dnes jsem byla fotografovat evangelický kostel a mši ve Střešovicích a tohle je projev, který...

 • Čína, náš vzor?

  Doporučuji se občas podívat na www.sinopsis.cz. Myslím, že vývoj v Číně podcenili mnozí, a to už dávno. Jen jeden z nich se tam však jezdí učit stabilizovat společnost. A ví se to. Je to jeden z důvodů,...

 • Hawking a bůh

  Většina nekrologů za dnes zemřelého britského fenomenálního fyzika Stephena Hawkinga mimo jiné zdůrazňuje, že nevěřil v boha. Je pravda, že nemocí motorických nervů těžce zkoušený vědec to v souvislosti...

Další informace

Nový život výstav

    krizek

Podporují nás:

Nadace Karla Janečka

Partneři:

logo pozadi cervena Puvodni-staticke-logo-bile-pozadi casablanca logoudalostireflexespolecnost-j-chart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big