TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
mame-mracna-hovadin-nad-sebou-a-co-vy-s-tim
Salvador Dali. Man with His Head Full of Clouds. 1936. wikiart.org

Máme mračna hovadin nad sebou. A co Vy s tím?

Původně jsem zamýšlel adresovat svou glosu ke článku „Věk hovadin se rozlil nad Čechami“ přímo jejímu autorovi, Janu Urbanovi, ale než jsem se k tomu dostal, uběhla doba, po kterou jsem Váš časopis sledoval velmi pravidelně. Poté jsem se rozhodl svůj původní záměr změnit a sepsat otevřený dopis Přítomnosti jako „celku“; tedy lidem v ní a kolem ní, tedy přirozeně také autorům, kteří do ní píšou. A i čtenářům, pokud by se Vaše redakce rozhodla – byť jen zkráceně a/nebo výběrově – můj text publikovat. (To však mojí určující ambicí rozhodně není.)

Nejprve chci říci, že Přítomnost si získala mou náklonnost, obdiv i respekt.  A to jak pro břitký intelekt autorů a názory vesměs souznějící s mými, tak i pro občanskou angažovanost v nelehké době. Není to pochlebování, ale snaha vyhnout se mýlce, poněvadž dále se setkáte ve značné míře i s mou kritikou. Nechci unavovat detaily své osoby, ale přeci jen nutno říci, že k Vám hovořím jako historik a intelektuál – amatér, nadšený sportovec, držitel řádného vysokoškolského titulu (medicína) a postgraduálního ekonomického (M.B.A. z Manchester Metropolitan University). A pak také jako – a to má pro další text svůj specifický význam – dlouholetý profesionál v PR a mediální branži, tedy obecně v komunikačních oborech (prosím, nezaměňovat s českou svinskou mutací těchto poctivých řemesel, u nás častěji nazývaný, a to ještě nepřesně, lobbingem).

Sice to vytrhuji z kontextu (k celé pasáži se ještě vrátím), ale Jan Urban na jednom místě píše: „Politické ideje demokracie, rovnosti, spravedlnosti a lidských práv nezastaraly. Stejně tak nezastaraly povinnosti vzdělaných elit.“ Naprostý souhlas!

Je tu ale velké „ALE“ a k vysvětlení si vypomohu fotbalovým žargonem, kam mj. patří i slovo „plačka“. To je takový hráč, který si při sebemenším zákroku proti své osobě lehne, kvílí a naříká. (Tyto fotbalisty nemají samozřejmě rádi soupeři, ale často ani vlastní spoluhráči.) Nezlobte se prosím za tu otevřenost a nepochybně i paušalizaci, v této chvíli ovšem nezbytnou, ale Váš intelektuální okruh působí až příliš často jako spolek takových plaček. Úpění nad stavem společnosti a nad fauly populistů, kteří dobře vědí, kde již soupeř nemá chránič, není vyváženo touhou vstát, tvrdou hrou (která vůbec nemusí být unfair) zbavit soupeře míče a vstřelit mu krásný v nějakém celoplošném periodiku gól.

Abych to rozvedl na příkladu, položím nepříjemnou otázku – jak se daří získat mediální prostor tomu příšernému Vlastimilu Vondruškovi? Smutným faktem je, že si v tomto směru vede výrazně lépe než Vy a Vaši ideoví spřízněnci. Dosud jsem nezaznamenal nějaký Váš pokus o průnik do mainstreamových médií, zato zde v různých formách a souvislostech slyším opakované nářky na „infotainment“, „entertainment“, falešné modly, populisty využívající triumfu emocionality nad racionalitou, nevědomosti nad vzdělaností, „fake news“ nad ověřenými zprávami a já nevím, na co ještě. Nebo jiný příklad. Nedávno tu byl oprávněně ostře kritizován pan Šafr za sebeútěšný text po příšerně zpackané prezidentské kampani. Je velmi dobře, že tvrdá polemika z Vaší strany s tímto jistě dobře míněným, ale pro věc liberální demokracie opravdu velmi nebezpečným článkem na stránkách Přítomnosti zazněla. Ale jinde bylo od Vás ticho po pěšině. (Pokud mi to v dnešní záplavě informací někde uniklo, pak se za křivdu omlouvám.) Jinými slovy to v neúprosné logice informační doby znamená, že „platí“ ono Šafrovo poplácávání po ramenou nás všech, co jsme dostali pěkně po čenichu.

Mířím k tomu, že byste dle mého soudu měli hledat a obsadit v nově zformovaném informačním světě svou stálou a pevnou (!) pozici. Měli byste být v médiích s širokým dopadem slyšet, vyslat své zástupce už jen proto, aby nevznikal ten mylný dojem, že pan Vondruška je typickým českým intelektuálem. Tento „historik“ se jako intelektuál tváří a přitom je… jen strašným volem a novodobým Hankou. Fujtajbl. Ovšem značné část veřejnosti přijala jeho iluzivně vytvořenou image intelektuála, a navíc toho národoveckého, neplaceného panem Sorosem.

Na základě výše řečeného jsem nucen vyslovit ten názor, že se v podstatě pohybujete v kruhu své pospolitosti. Co na tom, že míváte zhusta pravdu, když ji nešíříte dále, do širokého povědomí? Odpusťte mi prosím mou příkrost, prosím, ale zoufale Vám chybí snaha v tom, abyste dostali Vaše inspirující myšlenky do širokého veřejného diskursu. A uvědomte si prosím, že to se týká nejen Vás, ale i mne, stejně jako dobře spíše statisíců než desetitisíců dalších, v jejichž bytostném zájmu je, abyste viditelní a slyšitelní byli!

Znovu se tak nemohu nezeptat, proč nepostupujete aktivněji a průbojněji. Mimo jiné tak činím proto, že nepochybně odvádíte – a já sám mohu o tom svědčit – myšlenkově skvělý kus práce. Ovšem to už dnes nestačí, jak se alespoň já domnívám. A odvážím se říci, že je přímo Vaší – kolektivní, to zdůrazňuji – povinností, danou Vaším talentem a nesenou společenskou odpovědnosti vyvinout úsilí k dosažení alespoň takového „mediálního pokrytí“, jako onen výše zmíněný odstrašující příklad. Můžete zde namítnout ledacos; promýšlel jsem všechny možné námitky, které by mohly být vzneseny proti mému tvrzení (mj. nezávislost intelektuála), ovšem žádná z nich neobstála proti tomu, že nyní je společenská situace příliš vážná na to, abyste své ideje „kolportovali“ pouze mezi sebou.

Pro ilustraci si naposledy zajdu k Urbanovým slovům ze závěru jeho glosy: „V informačním šeru a chaosu inflace informací jsou fakta a úcta k pravdě o hodně důležitější než doposud. Nadějí pro budoucnost v novém světě by se proto mohl stát moderní český příběh zbavený lží o minulosti.  Relativní malost českého prostředí by při snaze najít společné hodnotové minimum mohla být jenom výhodou. Politické ideje demokracie, rovnosti, spravedlnosti a lidských práv nezastaraly. Stejně tak nezastaraly povinnosti vzdělaných elit. Demokracie se jenom v novém informačním světě musí co nejrychleji naučit promlouvat s domněle emancipovaným „lidem“, propadlým „hovadině“ světa jako entertainmentu.“  Sice je možná takováto kritika „ze zálohy“ trochu unfair, ale podrobím tuto pasáž rozboru z pohledu toho, čemu jsem se naučil v teorii komunikace, a co jsem pak v praxi osobně viděl fungovat. Měl jsem tu čest i potěšení, že mě školili lidé, kteří dlouho působili v BBC. A první, co mně vštěpovali, bylo, že dobrý PR profesionál nikdy nelže, avšak… uzpůsobuje svým potřebám, co, kdy, kde a jak bude pravdivého sdělovat. Druhé pravidlo pak znělo: Preferuj pozitivní sdělení nad negativním. Třetí, a poslední klíčová byla zásada orientovat se na budoucnost.

Kromě střední pasáže, se kterou jsem výše vyjádřil nadšený souhlas, nenalézám kromě toho nic, co by bylo inspirativní pro budoucnost osudu liberální demokracie v naší zemi, o kterou zcela jistě panu Urbanovi jde stejně jako mně.  Nechť se na mě autor prosím nezlobí, ale nejen citovaná pasáž, ale i celkové vyznění článku jsou hotovou mediální sebevraždou.

Hledat základ pro hodnotový konsensus v české historii? Nelze snad nalézt nešťastnější východisko než je „česká historie zbavená lží“. Jakmile se toto téma objeví, vynoří se v diskusní aréně bezpočet mulet, ať se vybere jakékoliv téma. (Husité – náboženští fanatici, hrdinové, vlastenci, ozbrojená politická strana, vandalové a vrazi, nebo všechno dohromady? Co pak třeba s českým antisemitismem 19. století? A co náš vztah ke Svaté říši římské? Atd. apod.) Ne, ne – odtud se v klidu a konstruktivně nikdy nezačne. „Malost českého prostředí“?! Je zde míněn geograficko-populační rozměr nebo tzv. čecháčkovství? Již definiční nejednoznačnost je vadou, a pokud navíc platí to druhé, pak vězte, že kdekomu, včetně mně, už leze na nervy ono neustálé peskování v tomto směru. A už vůbec nechápu, proč bychom měli hledat „hodnotové minimum“. Jednak není taková minimalistická množina definována, ale hlavně kdy tedy začneme usilovat o (také nijak nepřiblížené) maximum? A zatímco budeme hledat pravdivý český příběh, mohou proběhnout předčasné volby. Takto prosím ne.

A pak zase ten „entertainment“! Co s tím pořád máte? Lidé se baví od počátku věků, jen jak našli volnou chvilku; kolik desítek ročně bylo křesťanských svátků (přirozeně kromě nedělí) které, mnohdy pěkně nekřesťansky, slavil pán i kmán! Teď mají lidé volného času mnohem větší množství, tak se baví více; budiž, mnohdy přespříliš, nezřídka vysloveně tupě (ovšem, viděli jste někdy alespoň kousek nějakého bollywoodského trháku, které jinak sledují stamilióny Indů?!). A u mnohých lidí je zábava povýšena na vrchol životního usilování. Ale o tomto bodě se diskutuje dobře třicet nebo kolik let.

A ano, neomezený tok informací po internetu přinesl i prostor pro naprosté idiocie. (Z nich mnohé jsou do něj směřovány jako umělé výtvory; mnoho z nich je snadné identifikovat jako produkt ruských tajných služeb, které vždy uměly západ Evropy ideově rozkolísat.) Tato ztráta hodnoty faktů a ideji je pro liberální demokracie nebezpečná. To již nicméně dávno víme. Ano, každý blb si dnes na internetu najde něco, co ho v jeho blbosti utvrdí. Ale to už drahnou dobu víme také.

A ještě jedna důležitá věc před závěrem. Mraky hovadin neplují jen nad Čechami, ale nad celým Západem – Trump prezidentem, Madame Le Pen v 2. kole prezidentských voleb, Kaczyńského svérázné pojetí demokracie, agresivní Orbán, triumfy protiimigračních stran v Rakousku a Itálii (ne že by imigrace nebyl vážný problém, je ale snadno zneužitelný), Brexit. Na co jsem ještě zapomněl?!

Ale zpátky k nám. Nechtěl jsem vůbec říci, že v Čechách nemáme s kvartetem Zeman – Babiš – Okamura – Filip vážný problém, ale je třeba jej vidět i širší kontext celé západní společnosti, která prochází krizí identity, hodnot a jejich nositelů, takto elit, chcete-li. Nadto u nás, jako ve stále nestabilizované postkomunistické společnosti, je jejich dopad těžší a závažnější. A svět se nezastavil a nezastaví. Od doby mezi publikací „Věku hovadin“ a předminulým týdnem se dle jednoho z volebních průzkumů zvýšily preference ANO z 30 % na 33 %, tedy o jednu desetinu!!! Do parlamentu by neprošly nejen TOP 09 a STAN, ovšem dokonce ani „nesmrtelná“ KDU-ČSL. A co těch 2,7 mil. odpůrců Miloše Zemana? Kdo se bude mezitím o ně „starat“, kdo k nim bude promlouvat – necháte to na druhé (ať už demokraty, nebo populisty nejhrubšího zrna) nebo se připojíte? Abychom se pak nedivili, že skupina „nevoličů“ nějaké nové odrůdy M. Zemana bude čítat třeba už jen 2 milióny. Kdo bude oslovovat onu skupinu nerozhodnutých, kteří nakonec prof. Drahošovi volby prohráli, poněvadž jejich oslovení hrubě zanedbal? Kdo je bude přesvědčovat, aby se ona tak Šafrova dojemně semknutá část demokratů rozšířila příště také o ně, kteří balancují na hraně nešťastné brázdy v české společnosti?

Nejhorší by bylo něco si nalhávat. Časopis Přítomnost je báječný, ale Vy, kteří jste v něm, dokážete dosáhnout víc. Stojíte tak před jednoduchou a složitou volbou současně – zůstanete shluknutí v hloučku kolem svého časopisu, rozmlouvajíc mezi sebou, nebo vyrazíte do nehostinného světa?

Pokud zvolíte první možnost, budete dělat hodně a nepochybuji, že Přítomnost bude stále skvělá.

Jestliže se rozhodnete pro tu druhou, čeká Vás velmi dlouhá, těžká a trnitá cesta takřka misijního charakteru. A nutně přitom dojdete k potřebě nelibě znějících průvodních atributů jako je organizace, „think tank“ (čeština bohužel přesný ekvivalent nemá), komunikační profesionál, financování, volba a formulace klíčových sdělení, strategie a taktika komunikace, mediální tváře, vytváření sítě kontaktů a řada jiných. A přitom všem ještě udržovat Přítomnost v nastavené kvalitě a rozsahu.

Vím, že po Vás požaduji mnoho. Nesnáším klišé obraty, ale přes všechen instinktivní odpor se mi jeden neodbytně dere na rty – kdo, když ne Vy, kdy, když ne teď?

Děkuji mnohokrát za Vaši pozornost a hlavně Vaši práci a přeji hodně radostí osobních i profesních.

Srdečně Vás zdraví

Michael Klenka

***

Článek Jana Urbana naleznete zde.

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Glosy

Přihlásit odběr novinek

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1