Duch Stvořitele a tvůrčí inspirace

V Církvi zaznívá často vzývání Ducha svatého: Veni, Creator
Spiritus…
(24)
Přijď, Tvůrce Duchu svatý, k nám
a navštiv myslí našich chrám,
sestup z nebeské výsosti,
duše nám naplň milostí.

Duch svatý – „Vanutí“ (ruah) – je to Ten, o němž se mluví již
v Knize Genesis: „Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad
propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami“ (I. M, 1, 2). Jak
blízká jsou si slova „vanutí“ a „nadšení“! Duch je tajemným umělcem
všehomíra. Ve vyhlídkách třetího tisíciletí toužím popřát
všem umělcům hojně tvůrčího nadšení, z nějž vzniká všechno
autentické dílo.
Drazí umělci, jak dobře víte, mnoho různých popudů

Tento článek je exkluzivní obsah
PRO PŘEDPLATITELE PŘÍTOMNOSTI

PŘIDEJTE SE K PŘEDPLATITELŮM
Jste předplatitel?
PŘIHLASTE SE

publikováno: 11. 6. 2013

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

NEJNOVĚJŠÍ články


Rozčarování z demokracie

Naše demokracie nevzkvétá. Kdysi jsem opatrně psal, že je ve střední Evropě demokracie unavená, později vyčerpaná. …

Chybějící hlasy i nuance debaty o Blízkém východě

Při citelném napětí, které vnesl výbuch násilí na Blízkém východě i do londýnských ulic, londýnská Metropolitní …

Mé první zklamání po Listopadu 1989: školství (3)

„Všechno, co si nepamatuju“[1] V přípravě na maturitu se pak bohužel koncentrovalo vše ono negativní …

Nedejme si vnutit nesprávný úhel pohledu

Už dávno v jedné Uhdeho hře říká jedna z nejzajímavějších postav, Starý Vrba: Nezáleží na tom, co …

Kohoutova dramoleta čili Opožděný Sex

Dral se na veřejnost těžce jako každá provokace Pavla Kohouta. Nikdo z účastníků prvního uvedení na …

Mé první zklamání po Listopadu 1989: školství (2)

Glasnosť a přestavba & sametová revoluce. Mohli za to učitelé? O značných problémech výuky se vědělo …

Jak se slaví demokracie

NIKDY mě po roce 1989 nenapadlo, že se bude jednou chodit k pamětní desce na Národní …

Mé první zklamání po Listopadu 1989: školství (1)

Memorování, biflování, recitování, maximálně drilování… a za if (někdy) nesmí být will Svá očekávání od listopadu …