Pěkné (zaručeně české) lži

Už několik týdnů mi zní v uších ozvěna neuvěřitelného projevu Jaroslava Vodičky předsedy ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu na shromáždění v Památníku Terezín. Terezínské tryzna je každoroční vzpomínkové shromáždění lidu, jemuž předsedají činovníci angažovaných spolků, modlí se tam různí duchovní a řeční nejvyšší představitelé státu a zvláštní hosté.

Stálým hostem je někdo ze „Svazu bojovníků“, často bojovník mladšího vydání, takříkajíc papaláš bez bojové zkušenosti. Vodička je ročník 1948 a v jeho vlastním životopise se mi nepodařilo najít jediný čin nebo myšlenku, svědčící o tom, že se jedná o bojovníka za svobodu v jakémkoli smyslu. Nicméně o to silnější byla řeč tohoto zavalitého, zajíkavého koktala na Tryzně nad mými zabitými předky v Terezíně. Sdělení té řeči bylo vlastně jen jedno: Němci nám ublížili a ať zavře hubu každý drzoun, co by chtěl mluvit o čemkoli jiném, než, že nám Němci strašně ublížili. A to se se stále bojovnějším, rozuměj nenávistnějším, výrazem opakovalo dokola v různých variacích Vodičkovy normalizačně soudružské pačeštiny.

Zbytnělý tragikomický „bojovník“ mluvil s drzou samozřejmostí za všechny Čechy. Kdo by sním nesouhlasil, toho by jistě neměl za Čecha. Mluvil tak ovšem nad kostmi českých občanů, převážně židovského původu a převážně německé výchovy a mateřštiny. Co jim vlastně chtěl? K čemu si jejich osudy půjčil?

Režisér Nikolaev a scénárista Mahler si půjčili osudy Lidických, smísili je dramaticky s jednou zvláštní kauzou nešťastného zabití tamtéž a udělali český film. Ten film je vodičkovsky dokonale český. Ve filmu nevystupuje jediný Němec ani Němka, která by neřvala, nekradla, nebyla agresivní hovado. Ve filmu nevystupuje jediný zkažený Čech nebo Češka, jen občas, většinou „pod tíhou okolností a cizím (německým) zaviněním“ trochu zhřeší. Film je to barevný, a přitom černobílý. Mezi jinými toto vidění světa podpořila Kancelář tehdejšího prezidenta republiky Klause.

Na pražském Strahově uchovávají premonstráti rukopis Augustinova pojednání ze 14. století. V textu svatý filosof zdůrazňuje, že středem všech národů, kmenů i rodin vede linie oddělující dobré ovce od smrdutých kozlů. V českém ilustrátorovi rukopisu zvítězilo „češství“ nad pravdou a věrností Kristu a po českém způsobu namaloval všechny národy rozdělené, jen Čechy komplet všechny na straně dobra.

Milý překrucovatel evangelia i Augustina měl ovšem ve středověku pořád slušný náskok před vodičkovsko – mahlerovsko – nikolaevovsko – benešovsko – klusovskými „bojovníky“. Hnala ho nekritická láska k vlastnímu kmeni, tak je všechny viděl v nebi, ale proto nepotřeboval všechny Němce poslat do pekla. Naše „bojovníky“ žene ryzí nenávist k Němcům, která se vydává za jednu z podob lásky k vlastnímu národu. Vydávat se za ni může úspěšně jen v národě slepců.

Musím dosvědčit z vlastní zkušenosti, že mezi českými občany židovské národnosti, po mém soudu také dobrými Čechy a nepochybnými bojovníky, které jsem dobře znal, nebyla nenávist k Němcům patrná a všichni byli jednoznačně proti „odsunu“, vyhnání i pomstě na německých civilistech jak je prováděla lůza vydávající se za vlastence.

publikováno: 12. 6. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Letošní mor nový Dekameron nevyplodí

Epidemie moru z východu padla přes Itálii na zbytek Evropy. Z karantény na venkově nám píše Boccaccio:[1] …

Epidemie 2020: Někdo za to může

O původu epidemie se ve zprávách objevují velice zajímavé a důležité články – věrohodné i nevěrohodné. Otázka vzniku …

Měli jsme se nadmíru dobře a vůbec jsme si toho nevážili

Co dobrého nám krize přinese a co nového se díky ní naučíme? Zeptali jsme se …

Náhlá smrt zdravotní sestry. Příčina a viníci známi.

Je první mediálně prezentovanou obětí koronaviru z řad zdravotníků. Sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze, věk …

Kolik pravdy obsahuje dezinformace?

Není to obyčejná lež, je mnohem horší, protože obsahuje kousky pravdy. Pokud na ni narazíte, …

Milion chvilek pro Andreje Babiše

Andrej Babiš pronesl v pondělí večer k národu projev opravdu profesionální. Neřekl nic, všechny pochválil a nikoho se …

Průšvih, talenty donašečů a jejich život v Čechách

Autor libreta k Prodané nevěstě, mimořádně talentovaný, avšak morálně „desintegrovný“ český literát a politik Karel Sabina …

Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …