Kde se berou lepenisté?

Lepenismus je zvláštní směsice názorů mnohdy okrajových a často i protichůdných. Přesto se může zdát, jako by postupně nabýval na síle. Přinejmenším je třeba oné sbírce názorů, názorových proudů a individuí přiznat, že postupně sbírá výrazné úspěchy v různých volbách. Po postupu Jean-Marie Le Pena do druhého kola voleb prezidentských v roce 2002 tentokrát lepenisté dosti uspěli ve volbách komunálních a, aby toho nebylo málo, hned na to vyhráli volby do Evropského parlamentu.

Jenže dlužno dodat, že mezi Le Penovým téměř-úspěchem a letošní potopou měli nějakou prodlevu. S neodvratným tažením k moci, jaké si představuje jejich současná předsedkyně, to tedy možná nemusí být tak jednoduché. Je totiž také pravda, že lepenisté zpravidla uspějí ve chvílích největšího znechucení Francouzů socialisty či jejich kandidáty, což také znamená v těch volbách, při kterých je účast nižší, než je v nad míru jinde běžnou zpolitizované Francii zvykem.

Pokaždé, když se jim jejich kousek povede, jsou pak Francouzi, tedy alespoň ti, kteří píší do hlavních francouzských tiskovin, a ti, kteří se s cizincem dají i do řeči, zděšeni a překvapeni, jako by se to snad nikdy dříve nestalo. Le Nouvel Observateur vyjde s titulkem „Tohle skončí špatně,“ a prodavač v trafice Vám ho dá do ruky s omluvným dodatkem, že když je krize, vyleze to vždycky a v celé Evropě.

Vyleze i nevyleze. Kdyby někdo sečetl hlasy pro všechny více či méně otevřeně xenofobní spolky u nás, možná by také byl leckdo překvapen. První rozdíl, hrající ve prospěch lepenistů, je každopádně ten, že na rozdíl od svých českých spodob tyhle hlasy dokázali důsledně posbírat. Navíc komunisté jsou ve Francii jednak prograsivní a jednak nepříliš úspěšní, zatímco u nás dokážou nasytit lecjaký národovecký apetit.

Pokud jde o tu krizi, asi to také nebude zrovna to nejpodstatnější. Jistěže francouzský tisk hledající pro každého Francouze zdůvodnění blížící se spíše omluvě vymýšlí různá schemata. Například, že krajně pravicové strany, mezi které lepenisty z pravidla řadí, mají podporu mezi lidmi zvláště chudými a nevzdělanými. Jenže pak se pro úplnost dozvíte v témže listu, že právě tyhle strany neuspěly jen ve Francii, ale také v Dánsku a Rakousku. To jsou zkrátka ty země sužované chudobou a nevzdělaností.

Tolik k podobostem s vlastmi a vlastenci ne-francouzskými. Více snad napoví některé francouzské zvláštnosti. První výraznou podivností je francouzský systém vytváření volebních obvodů. V různých volbách jsou obvody různé. Co mají ale společného je efekt likvidace krajně levicových hlasů. Komunisty volí hlavně obyvatelé nejlidnatější obvodů, kteří se dělí o své zástupce ve značně vyšších počtech, než obyvatelé obvodů lidnatých nejméně, kteří kdysi volili pravici běžnou, dnes ale nepohrdou ani tou extraordinérní. Teprve poslední volební blamáže nejspíš zbavují socialisty obav z komunistů, takže o tenhle volební bonus nejspíš Le Penův „rodinný podnik“ brzy přijde následkem chystané reformy územních celků.

Druhou záležitostí, která napadne každého, jsou imigranti. Bylo by ovšem stejně snadné jako chybné zkrátka říct, že Francouzům vadí cizinci. Imigrantů je ve Francii všude plno, nejvíc jich je ale v pařížské aglomeraci, z jejíchž obyvatel se nejen čtvrtina narodila mimo Evropskou Unii, ale mnozí, neznámo jak mnozí, se narodili také v Evropské Unii. Nemluvě o tom, že imigrace byla už od novověku integrální součástí Francie, skoro podobně jako v Americe, takže imigrace není pouze nějaký „problém nahrávající extremistům.“ V téže pařížské aglomeraci, kde je imigrantů nejvíc, Le Penův ensemble příliš pochopení u voličů nenachází. Neplatí ovšem úplně ani opak – totiž, že by největšími šovinisty byli lidé, kteří cizince viděli tak nanejvýš v televizi. Příkladem může být jak severovýchod, tak jihovýchod Francie. Francouz by Vám mohl ovšem říct, že v Paříži na rozdíl od Calais nejsou s imigranty problémy. Ono to ostatně dává celkem jasný smysl, pokud budeme uvažovat po starofrancouzsku. Kam jinam by tak slušný člověk migroval než do Paříže?

To nás konečně přivádí k poslední a možná vůbec nejdůležitější francouzské zvláštnosti, která Le Penovým dobře slouží, jíž je ovšem sama „francouzská zvláštnost“ (l´exception française – možno také chápat jako „francouzskou výjimku“). Francouzská zvláštnost není, jak by leckdo mimo Francii předpokládal, nějakým výmyslem Le Pena, ale hodnotou, k níž je Francouz pečlivě veden školou a která je proklamativně bráněna Francouzskou akademií. Ne, že by neexistovala, ač je pro cizince nesnadné ji pochopit, a proto bývá právě často cizinci zaměňována se šovinismem. Francouzská zvlášnost je ve skutečnosti dosti komplexní věc a nejspíš ze všeho lze říci, že spočívá v oné zvláštní životní praxi, nazývané bytím Francouzem.

Kupovat čerstvé pečivo, nikdy rozmražené. Pít víno, ne ocet. K vínu jíst sýr, který se k němu hodí. Ale nejen to. Poznat Montesquieua od Molièra a toho zase od Beaumarchaise. Maturovat z filosofie a maturovat několik dní v kuse. Poznat, o čem nemluvit, poznat, kdy má někdo jiný pravdu, i když je komplikovaná. Být Francouz neznamená jen tak být, s označením Francouz. Být Francouz je kriterium, práce, někdy i dřina, až se na to třeba leckdo radši vykašle. Ale výjimečné to je. Jen to s sebou ještě také nese tu skutečnost, že onu zvláštnost bytí Francouzem adresuje lepenismus, i když okrajovým a dosti primitivním způsobem, mnohem spíš než klišé ostatních stran, věnovaná „konkurenceschopnosti“ nebo „krizi“. Proto může Marine Le Pen vyhlašovat politiku „Francouzů, s Francouzi, pro Francouze“, aniž by vysvětlovala, kdo Francouz je. Nejde o to, že by „černoch nemohl být Francouz“, i když i tenhle tón je někde v oné lepenovské záležitosti občas dost nepříjemně slyšet. Jde o to, že na rozdíl od ostatních jasně, třebaže blbě, říká, jak zachránit francouzskou zvláštnost. To se přece všichni Francouzi celý život učí, že se to má dělat.

publikováno: 1. 6. 2014

NEJNOVĚJŠÍ články


Letošní mor nový Dekameron nevyplodí

Epidemie moru z východu padla přes Itálii na zbytek Evropy. Z karantény na venkově nám píše Boccaccio:[1] …

Epidemie 2020: Někdo za to může

O původu epidemie se ve zprávách objevují velice zajímavé a důležité články – věrohodné i nevěrohodné. Otázka vzniku …

Měli jsme se nadmíru dobře a vůbec jsme si toho nevážili

Co dobrého nám krize přinese a co nového se díky ní naučíme? Zeptali jsme se …

Náhlá smrt zdravotní sestry. Příčina a viníci známi.

Je první mediálně prezentovanou obětí koronaviru z řad zdravotníků. Sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze, věk …

Kolik pravdy obsahuje dezinformace?

Není to obyčejná lež, je mnohem horší, protože obsahuje kousky pravdy. Pokud na ni narazíte, …

Milion chvilek pro Andreje Babiše

Andrej Babiš pronesl v pondělí večer k národu projev opravdu profesionální. Neřekl nic, všechny pochválil a nikoho se …

Průšvih, talenty donašečů a jejich život v Čechách

Autor libreta k Prodané nevěstě, mimořádně talentovaný, avšak morálně „desintegrovný“ český literát a politik Karel Sabina …

Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …