Ztráta důvěry v Rusko bude dlouhodobá

Nad demokracií jako způsobem vlády odvozené z vůle lidu a založeném na svobodě a lidských právech se stáhla mračna. Nevěstí ani tolik konec snu o globální demokracii, o němž Petr Robejšek psal v MF ve své sobotní úvaze, jako spíše zásadní ohrožení západních demokracií.

Ty jsou už více než desítku let ze strany Putinovy vládnoucí partičky vystaveny hybridní válce. Z jejích kruhů také vyšel název i koncept této úskočné a krvavé velmocenské hry. Jejím cílem je dostat pod svůj vliv vybrané státy a jejich vlády, ovládnout jejich ekonomiku i jejich zdroje včetně lidských, a to pokud možno neponičené rozsáhlou frontální válkou. K tomu jim má napomoci propagandistické obelhávání obyvatelstva a jeho rozpolcení. Základem je lišácká taktika, která pružně využívá širokou škálu souběžných prostředků. Od těch klasických až po moderní informační a paralyzující kybernetické útoky. Přesně cílené násilné akce, a to i ty všelijak maskované armádní, k ní samozřejmě také patří. Jediné, čemu se snaží vyhnout, je vypuknutí kontinentální nebo nukleární války. Lživé obviňování demokratických států ze snahy takové osudové katastrofy vyvolat, je ovšem běžné. Vše ostatní je využíváno bez ohledu na lidské utrpení a životy, ztrátu důvěryhodnosti a cti.

Západní demokracie, vystavené dlouhodobé nelineární válce, mají řadu vážných slabin. Jsou sice materiálně a morálně silnější a tím pro inteligentní a svobodomyslné občany v represivních režimech silně přitažlivé avšak právě to, co je pro ně na demokratickém systému lákavé, lze snadno zneužít.

Svoboda pohybu obyvatel otevírá brány pro masový příliv agentů i dalších emisarů a usnadňuje jejich legalizaci. Příjemné a bezpečné prostředí podporuje také jejich nábor a stabilizaci. Svoboda slova zase umožňuje nepřátelskou a klamavou propagandu vůči obyvatelstvu. Možnost svobodně podnikat na území demokratických států a značná liberálnost zákonů týkajících se vlastnictví usnadňují zakupování strategicky důležitých, velkých i malých podniků a postupné ovládání celých lokalit. Když to nejde po dobrém a s uplácením, nastupuje vydírání a vynucená převzetí úspěšných firem. Právě o nich se u nás sice často mluví, ale většinou šeptem.

Vše popsat v tuto chvíli nelze. Připomeňme si už jen, že zneužívány bývají politické strany i svobodné a regulérní volby. Navíc v každé zemi je to trochu jiné. V těch postkomunistických je tato nelineární válka usnadněna vlivem domácích lidí, jimž vynucená přináležitost k sovětskému impériu tolik nevadila a přinesla jim i řadu výhod. Také je možné v nich navazovat na dřívější síť spolupracovníků různého stupně. Snadněji se v nich přiživuje antiamerikanismus, levicové iluze i hlavně nová ruská účelová ideologie – konzervatismus velmi pokleslého druhu. Kultura výkonné demokratické správy, férové a konstruktivní demokratické soutěže a efektivního řešení problémů je v nich slabá, korupčnost a mafiánství běžnější a těžkopádněji stíhatelné. Lidé jsou méně zvyklí na nevýhody jinak dlouhodobě efektivnějšího konkurenčního prostředí a jejich živobytí je více závislé na dodávkách plynu a nafty z Ruska i na obchodu s ním.

Proto i my, stejně jako další postkomunistické země, jsme jedním z ideálních objektů ruské nelineární hry. Byli jsme jím dlouho před ukrajinskou krizí a budeme jím i po jejím zklidnění. Jenže po ní svět západních demokracií už bude jiný. Nebude tak naivní a už se nenechá tak hloupě zaskočit. Mnohem důrazněji si bude hlídat svůj technologický náskok a rozhodněji bude překonávat svou energetickou i obchodní závislost na nespolehlivém Rusku. Ztráta důvěry v Rusko bude dlouhodobá, takže jeho věrchuška musí soutěžit o jiné trhy a pokoušet se o už jednou prohranou soběstačnost.

Čeká nás tedy doba složitá, bolestivá a dlouhá. Ruští plánovači nelineární války na nás jistě nezapomenou. Základny svého hospodářského, propagandistického i politického vlivu si u nás udržovat nepřestanou. Vždyť potenciál sociální i politické nespokojenosti by jim mohl otevírat nové možnosti. Demokracie v Česku bude nadále obratně a se značným nasazením ohrožována nejméně tak silně, jako nyní a bude v řadě okolních zemí. Proto její obrana a regenerace se musí stát právě pro českou, vlastenecky odpovědnou politickou reprezentaci i všechny občany prvořadou.

To je ovšem zatraceně těžká úloha, jež jako by neměla řešení. Jako by zde nebyl nikdo, kdo by byl schopen a chtěl se tomu věnovat. Chování prezidenta Zemana je v tomto ohledu dvojaké a má na hony daleko k tomu, co dokázal rumunský prezident Traian Basescu, když jednoznačně odsoudil postup Ruska na Ukrajině, který označil jako nepřijatelnou hybridní válku. Bohužel i předseda vlády Bohuslav Sobotka lavíruje a není schopen dát řešení této úlohy systémový a pro veřejnost přesvědčivý charakter. Ministři odpovědní za bezpečnost státu nedokáží vystoupit z jeho stínu a místopředseda vlády pro ekonomiku Andrej Babiš ještě nevyhlédl nad obzor podnikového byznysu. Všichni zato utápějí čas v hledání shody nad z povahy věci sporným zákonem o státní službě. Pravicové strany, jež by měly být jednoznačně prozápadní, vystupují nevýrazně a dosud nepochopily, že bez účinné sociální citlivosti balancuje demokracie a svoboda na chatrných základech. A hlavně nikdo si netroufá pustit se do soustavné revize právních a dalších děr, jimiž k nám proniká mráz z tentokráte pseudokonzervativního Východu.

Nic povzbudivého! Jen vzpomínky na srpnové dny 1968 by nám měly připomenout, že zavírat vrátka, když je pozdě, už nemá velký smysl. Kéž by nás ale osvítil svěží duch těch obyčejných, kteří tenkrát první nápor vojsk nenásilně paralyzovali a pozdější „mírové“ rusifikaci dlouho vzdorovali!

Vyšlo v MFD 26. 8. 2014

publikováno: 27. 8. 2014

NEJNOVĚJŠÍ články


Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …

Vůdce si chystá blahořečení?

Při posledních dvou mediálních vystoupeních našeho pana premiéra v režii jeho marketingového týmu jsem si vzpomněl …

Vláda hyeny, lichváře a lokajů! Pokloňte se, lidi!

Na první pohled to vypadá, že je vláda jen zmatená z bezprecedentní situace současné koronavirové pandemie. …

Stát jako věřitel poslední instance

Významný ekonomický expert uvádí v rozhovoru pro HN: Stát musí hrát roli věřitele poslední instance, a ne …

Dáme si práci se zvláštnostmi světa, nebo bude po nás?

Světu dominují děje extrémní, neznámé a velmi nepravděpodobné a přes rozkvět lidského poznání bude budoucnost …

Hamáček to zařídí! Muži v červeném si nenechají házet klacky…

Muž v červeném svetru – Hamáček – se zjevil, podobně jako kdysi Gross v maskáčích, a už …

Itálie a celá západní Evropa je hloupá? My a Čína jsme chytří?

Zatímco si natahujeme roušky a podrobujeme se vládním nařízením, která jsou nám nemilá (ale chceme …

Historička Eva Broklová a československá demokracie

Na prahu jednoho z nejdramatičtějších týdnů naší novodobé historie, 10. března 2020, zemřela v Praze přední historička …