Analytikovi myšilidi

Vladimír Pikora, analytik finančních trhů a makroekonom se vydal s dcerou do divadla na představení „Experiment myší ráj“. Na blogu Aktuálně.cz o tom podává stručnou zprávu. Představení prý začíná líčením pokusu amerického vědce Johna B. Calhouna, který zjistil, že když se myším vytvoří dokonalé prostředí k životu, populace zprvu rychle roste, pak určitý čas stagnuje a následně vymírá. Pokus několikrát opakoval a pokaždé se ukázalo, že populace vždy přestane růst ve stejnou chvíli a ve stejnou chvíli vymře. Zbytek hry tvoří myší disputace o tom, co je a není, být mělo a nemělo, zkrátka kydy a žvásty, jimiž jsme krmeni od rána do večera. Kritik amatér byl divadelním zážitkem unesen a vřele ho doporučuje ostatním. Své postřehy končí slovy prozrazujícími, že se mu analytický duch zadřel pod kůži: „Odhalení na konec: „Jsem tradiční heterosexuální muž, který je přesvědčen, že tradiční role v rodině mají hlubší smysl, než si většina lidí myslí. Začátek konce naší civilizace začal vynálezem antikoncepce, feministek, výskytem ekoteroristů a rozvojem sociálního státu, který nahradil rodinu“.“

Názor, jistěže, navíc nikterak osamocený. Do duševního světa autora zjevně neproniklo, že antikoncepce odstranila zoufalství nežádoucích, čili zanedbávaných a týraných dětí, že feminismus, plod mužných válek, stvořil krásné, sebevědomé a rovnocenné partnerky, že vliv ekoteroristů, jakkoli směšných a nepříjemných, je zanedbatelný ve srovnání s vlivem bankoteroristů a že sociální stát poskytuje možnost seberealizace všem bez rozdílu původu. Takže, pokud naše civilizace vskutku skomírá, bylo by záhodno přihodit na misku vah ještě další důvody. Maně mne napadají věci, o nichž se makroekonom kupodivu nezmiňuje. Ani slůvko nepadne o škodách způsobených globalizací, masovým turismem, drancováním zdrojů podle výkyvů poptávky či demagogii nabídek zbytečné veteše. Není třeba se pouštět do témat tak rozprostraněných. Bohatě by stačilo něco málo pípnout o neúměrnosti platů. Každý si zaslouží za práci zaplatit, na tom je možné se shodnout i s analytikem, ale vyvstává otázka, jestli všelijací manažeři, developeři, makléři a ředitelé různých nadnárodních firem opravdu pracují tisíckrát, deset tisíckrát víc než řidiči, zemědělci, vinaři, prodavači, rýsovači nebo kopáči, jak by se dalo z výše jejich příjmů usuzovat. Osobně bych věnoval nestydatý zlatý padák spíše uklízečce než bankéři, který si svými operacemi na burze vykoledoval padáka. V prostředí, kde se pan Pikora nejspíš pohybuje, může jen stěží narazit na humanisticky vzdělané a citlivé lidi, schopné ovládnout rozmnožovací pud, dostatečně prozíravé a odpovědné, aby děti nepřiváděli do světa, v němž on analyzuje finanční trhy.

Na makroekonomově blogu je pozoruhodné toliko rovnítko, které klade mezi myši a lidi. Jediný společný jmenovatel příčin úpadku, které pan Pikora uvádí, je gigantické rozšíření volby. Škoda, že se neobtěžuje vysvětlit, proč mu tak hrozně vadí. Nezbývá než vyslovit hypotézu: člověk je zřejmě v jeho očích neschopný unést náklad, které rozhodnutí obnáší. Skutečně může být, že mnozí lidé doposud k tomuto obtížnému úkolu nedorostli. Opravdu nelze vyloučit, že jistá část populace neopustila zvířecí říši, je ovládána pudy a instinkty a přežívá pouze pomocí naučených gest, mentálních vzorců, papouškování nesmyslů, hledá záchranu v zdiskreditovaných hnutích a ideách, jejichž škodlivost už byla experimentálně doložena. Jestliže má pravdu, pak by měla dostat přednost slušná patriarchální rodina, v níž otec vládne železnou rukou do doby, než je sám synkem poslán na výminek, matka umírající při porodu dvanáctého dítěte, z nichž se jich pět dožije dospělosti, solidní hierarchie, v níž má každé své předem určené místo, v němž si to musí odkroutit až do funusu. Bylo by tudíž nanejvýš užitečné zjistit, jak velkou část obyvatelstva tvoří tito zaostalí lidé, a v případě, že by jejich počet dosáhl nadpoloviční většiny, stalo by se morální povinností vystoupit ostře proti demokracii a navrhnout něco jiného, což analytik finančních trhů kupodivu nečiní.

Biblické „nic nového pod sluncem“ neplatilo ani v době, kdy člověk ještě neexistoval. Pod sluncem a díky slunci je pořád něco nového. Nové zvířecí druhy vznikají a vymírají. Pár desítek tisíc let před napsáním Bible už byly pro budoucí archeology připraveny naleziště pazourků, kamenných seker a zbytků ohnišť. Bývaly doby, kdy se pod sluncem nenacházel nejen parní stroj, automobil nebo raketoplán, ale také podpora v nezaměstnanosti, hypotéky, úrokové sazby nebo nemocnice. Naopak, pořád něco nového se všemi potížemi, které novoty obnášejí: třeba dlouhověkost a starosti šedesátníků, kteří se musí potýkat nejen s vlastními problémy, ale také s finanční pomocí dětem, výchovou vnoučat a nemocemi vlastních rodičů.

Kdyby populace o čtvrtinu až třetinu přirozeným způsobem poklesla, možná bychom si s úlevou vydechli a vůbec nic by se nestalo. Řeků bylo ve starověku pár milionů, a z jejich dědictví někteří z nás čerpají dodnes. Možná by bylo třeba přestavět v místnosti nábytek, ale s tím by si prognostici, experti a věrozvěsti dozajista poradili. Pokud problém zániku skutečně existuje, jeho příčiny tkví spíše v příslušnících civilizace, která vystřídala předchozí a spletitými cestami se dobabrala přes nekonečnou řadu evropských a Evropou rozpoutaných světových válek až do současnosti. Jestliže si její členové neváží předností, jichž se jim dostává, jestliže se nedokáží oprostit od iluzí, včetně iluzí o tradiční rodině a bludů o škodlivosti ekologie a zvrhlosti emancipace žen, jestliže nejsou schopni ji bránit proti primitivům domácím i cizím, pak nelze vyloučit, že si tato civilizace zaslouží zánik podobně, jako si o něj koledoval starověký Řím svou neschopností sebeorganizace a sebeuskrovnění. Kvalita života, pokud by nám na ní konečně začalo kolektivně záležet, má pramálo společného jak s počtem obyvatel, tak s hrubým národním důchodem. Život na dluh totiž nemůže trvat věčně, účet jednou přijde. O tom makroekonom nepřekvapivě taktně mlčí, protože vysoké finance nejsou nic jiného než kšeftování s dluhy.

publikováno: 25. 6. 2017

Lubomír Martínek

Lubomír Martínek

esejista a překladatel /

NEJNOVĚJŠÍ články


Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …

Vůdce si chystá blahořečení?

Při posledních dvou mediálních vystoupeních našeho pana premiéra v režii jeho marketingového týmu jsem si vzpomněl …

Vláda hyeny, lichváře a lokajů! Pokloňte se, lidi!

Na první pohled to vypadá, že je vláda jen zmatená z bezprecedentní situace současné koronavirové pandemie. …

Stát jako věřitel poslední instance

Významný ekonomický expert uvádí v rozhovoru pro HN: Stát musí hrát roli věřitele poslední instance, a ne …

Dáme si práci se zvláštnostmi světa, nebo bude po nás?

Světu dominují děje extrémní, neznámé a velmi nepravděpodobné a přes rozkvět lidského poznání bude budoucnost …

Hamáček to zařídí! Muži v červeném si nenechají házet klacky…

Muž v červeném svetru – Hamáček – se zjevil, podobně jako kdysi Gross v maskáčích, a už …

Itálie a celá západní Evropa je hloupá? My a Čína jsme chytří?

Zatímco si natahujeme roušky a podrobujeme se vládním nařízením, která jsou nám nemilá (ale chceme …

Historička Eva Broklová a československá demokracie

Na prahu jednoho z nejdramatičtějších týdnů naší novodobé historie, 10. března 2020, zemřela v Praze přední historička …