Co s tím šedesátým osmým?

Michael Klenka

Michael Klenka

Komentátor

Memento kruté pravdy o naší nepoučitelnosti.

Moje jediná osobní vzpomínka na srpen 1968 se datuje tak někdy z roku 1970. To mi byly 4 roky a tehdy ještě malé děti mávaly vojákům v nákladních automobilech, tzv. „vejtřaskách“. Když jsme jednou jeli s rodinou někam autobusem, mával jsem jako obvykle jedné vojenské koloně, načež mě máma dost prudce pleskla přes ruku. Když jsem se ptal proč to, odpověděla mi, že to byli Rusáci a těm že se nemává. Těžko dnes uvěřit, jak silně jsem musel podvědomě pochopit, že to je veliký rozdíl, ačkoliv jsem přirozeně nerozuměl důvodům – pak jsem si totiž už nikdy českou a ruskou uniformu nespletl…

Osmičkové zkameněliny: srpen 1968

Bohumil Doležal publikoval zde na Přítomnosti článek Horko na práci.

publikováno: 20. 8. 2018

NEJNOVĚJŠÍ články


Druhý návrat do Evropy

Druhé české předsednictví Evropské unii bude jen málo zatíženo vzpomínkou na neslavný konec prvního pokusu, …

Vůdci Unie dosud nevadili, a nyní vadí nicotností a bezradností

Zeptali jsme se Cyrila Svobody, jak jako bývalý ministr vnitra a zahraničí vidí budoucnost Evropské unie, …

Rozumný konzum

S konzumem je to těžké: je-li ho hodně, vzniká dojem nadbytku, který se spaluje neúčelně, nejčastěji …

Sebestředná politika aneb ošidnosti obecného dobra

Karel Engliš, předválečný významný český národohospodář soudí, že egocentrismus neboli sebestřednost působí neblaze nejen v soukromém …

Životní scénáře jako zpovědní zrcadlo

Jsem „nepřítelem pathosu a kravských barvotisků, mám hrůzu z modlitby, jež páchne operou…,“ tak to kdysi napsal …

Nebýt zapomenuti, to není málo

Diskuse o předsednictví země v Radě EU bývá pohříchu pomíjivá módní záležitost, o které se v příslušné členské zemi …

Londýnský atentát na mnichovský diktát

Čtrnáctitunový Big Ben na věži parlamentu odbíjel čtvrtou hodinu odpolední, když se 18. července 1941 …

Zrada konzervativců aneb Demokracie v ohrožení

Na počátku byl (…) Adenauer. Tak by mohlo začít „Písmo“ o dějinách rané Spolkové republiky. Po …